Besplatne banje za penzionere i ove godine: Prijave u toku

I ove godine će oko 14.000 penzionera moći na besplatnu rehabilitaciju u srpskim banjama. Na oglas Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje lane se prijavilo tri puta više zainteresovanih od broja mesta.

Svi penzioneri čija su mesečna primanja manja od prosečne penzije u Republici i koji u proteklih pet godina nisu boravili u banjama o trošku Fonda PIO mogu da konkurišu za desetodnevnu besplatnu rehabilitaciju u jednoj od 25 banja u Srbiji.

Prijave na oglas se podnose zaključno sa 13. aprilom 2018. godine.

Udruženje penzionera Niša

Udruženje penzionera grada Niša obaveštava da je počelo sa upisom za besplatnu banjsku rehabilitaciju o trošku PIO fonda, stim da članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišćenje ovog prava. 

“Potrebno je da penzioneri sa sobom ponesu penzioni ček koji je iz 2018. godine, bilo šta od zdravstvene dokumentacije koju već imaju i ličnu kartu koja će poslužiti samo za uvid”, kažu u niškom Udruženju penzionera.

Udruženja penzionera Niša je od 8 do 15 sati radnim danom i od 8 do 14 časova u subotu. Sedište Udruženja penzionera grada Niša je u Novopazarskoj broj 10.

Spisak mesta gde se sve može podneti zahtev:

1. Gradska organizacija penzionera, Trg Pavla Stojkovića br. 12, radno vreme svakog dana od 09-15h
2. Mesna kancelarija Medijana
3. Mesna kancelarija Božidar Adžije
4. Mesna kancelarija Brzi brod
5. Mesna kancelarija 12. februar
6. Mesna kancelarija Ratko Jović
7. Mesna kancelarija Donji komren
8. Mesna kancelarija Popovac
9. Mesna kancelarija Bubanj
10. Mesna kancelarija Ratko Pavlović
11. Mesna kancelarija Moše Pijade

12. Mesna kancelarija Naselje Nikola Tesla
 
Radno vreme mesnih kancelarija svakog dana od 09-14h.

Ko ima pravo na besplatnu rehabilitaciju?

Pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima tokom 2018. godine, u trajanju od 10 dana, imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i čija je penzija do iznosa od 24.980,00 dinara.

“Od ukupnih sredstava za društveni standard korisnika (421,16 miliona dinara), a na osnovu visine izdvojenih sredstava za besplatnu rehabilitaciju, u jednoj od 25 srpskih banja, ove godine će otići oko 14.000 penzionera”, kažu u PIO.

U besplatnu rehabilitaciju uključeni su troškovi prevoza u visini cene autobuske, odnosno vozne karte drugog razreda.

Fond će snositi troškove za pratioca deteta koje koristi porodičnu penziju po osnovu nesposobnosti za samostalan život i rad,dok će i slepi penzioneri koji dobiju rehabilitaciju o trošku Fonda imati i pratioca kome će boravak takođe biti besplatan.

Pravo na besplatnu rehabilitaciju imaju penzioneri iz kategorije zaposlenih, samostalnih delatnosti i poljoprivrednici, koji, osim penzije koja je niža od gore navedenog iznosa, nemaju druga lična primanja, kao i penzioneri koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa i na osnovu međunarodnih ugovora, pod uslovom da zbir tih penzija ne prelazi gore navedeni iznos.

Pravo na besplatnu rehabilitaciju nemaju korisnici prava na privremenu naknadu po osnovu II i III kategorije invalidnosti, kod kojih je izvršeno prevođenje privremene naknade u invalidsku penziju.

SPISAK USTANOVA U KOJIMA KORISNIK PENZIJE MOŽE DA KORISTI PRAVO NA REHABILITACIJU PREMA FILIJALAMA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE NA ČIJEM PODRUČJU KORISNIK IMA PREBIVALIŠTE

FILIJALA NIŠ:

  1. Institut za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja”, Niš;
  2. Specijalna bolnica za rehabilitaciju “Prolom Banja”, Prolom Banja;
  3. Specijalna bolnica za rehabilitaciju “Prolom Banja”, PC Lukovska Banja.
  4. Specijalna bolnica za rehabilitaciju “Gejzer”, Sijarinska Banja, Medveđa;
  5. Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti “Sokobanja”, Sokobanja;

Spisak ustanova za ostale filijale možetepogledati OVDE.

Global Digital Clinik