Akcijska ponuda AIK Banke – Fleksibilna oročena štednja u evrima !

AIK Banka Nis

AIK Banka je omogućila štedišama da oroče svoj novac na period od 12, 25 ili 36 meseci, uz veoma atraktivne nominalne kamatne stope, i to akcijskom ponudom FLEKSIBILNE OROČENE ŠTEDNJE u evrima koja će trajati do 31.12.2018.

U okviru proizvoda fleksibilna oročena štednja u evrima, klijenti će moći da raspolažu svojim novcem, u slučaju da im isti zatreba pre dospeća, a sve to uz odgovarajuću kamatu za period tokom kojeg su štedeli.

AIK Banku, domaću i jaku, klijenti već dugi niz godina prepoznaju kao uspešnu i stabilnu
finansijsku instituciju u koju imaju puno poverenje. Građani i privrednici u njoj imaju
pouzdanog partnera koji prati njihove potrebe, istovremeno se prilagođavajući njihovim
mogućnostima i zahtevima. U prilog ovome govori i činjenica da je AIK Banka među
vodećim bankama u zemlji gledajući stanje ukupne štednje.

Za detaljnije informacije možete se obratiti najbližoj ekspozituri AIK Banke ili Kontakt
centru putem telefona na 0800 10 10 15.

AIK Banka – domaća i jaka
Exe-Net