Akcija „Zdravlje za sve“ u Domu zdravlja

doma zdravlja
Foto: Dom zdravlja

Služba za kućno lečenje, medicinsku negu i palijativno zbrinjavanje Doma zdravlja Niš, u subotu, 10. decembra, organizuje akciju „Zdravlje za sve“ namenjenu stanovnicima grada Niša, na teritoriji svih pet gradskih opština, koji su otežano pokretni ili nepokretni.

U toku ove akcije pružaće se zdravstvene usluge: uzimanje anamneze, klinički pregled, EKG, merenje krvnog pritiska, određivanje nivoa šećera u krvi, previjanje i obrada rane, pružanje saveta lekara u vezi sa lečenjem hroničnih bolesti.

Dom zdravlja poziva sve građane koje su slabo pokretni i nepokretni, da pregledaju svoje zdravlje.