Zbog velikog interesovanja produžen rok za program “Moja prva plata”.

Zbog velike zainteresovanosti kako poslodavaca tako i mladih ljudi koji žele aktivno da traže posao, Nacionalna služba za zapošljavanje produžila je rokove za realizaciju programa „Moja prva plata“. To znači da će prijavljivanje poslodavaca i oglašavanje slobodnih radnih pozicija biti realizovano do 07. novembra.

Prijavljivanje nezaposlenih mladih za učešće u programu biće realizovano u periodu od 13.11.2023. do 06.12. ove godine.

Proces izbora kandidata od strane poslodavaca odvijaće se u periodu od 07.12. do 22.12. ove godine.

Na portalu „Moja prva plata“ najkasnije do 29.12.2023. godine biće objavljena konačna lista poslodavaca sa brojem izabranih izvršilaca na oglašenim radnim pozicijama.

Zaključivanje ugovora između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavca i izabranog kandidata, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze, biće sprovedeno u periodu od 01.01.2024. do 19.01.2024. godine.

Sprovođenje programa „Moja prva plata“ mora početi u navedenom roku od 01.01.2024. do 19.01.2024. godine.