Zabrana poseta u KC Niš

Klinički centar Niš
Klinički centar Niš

U cilju prevencije i kontrole širenja respiratornih infekcija kod pacijenata hospitalizovanih na klinikama Kliničkog centra Niš, a po preporuci niškog Instituta za javno zdravlje i Komisije za intrahospitalne infekcije KC Niš, od 29.01.2020. godine, uvodi se zabrana poseta.

Zabrana poseta pacijentima, uvodi se na svim OJ KC Niš.

Global digital clinic