Viši sud u Nišu usvojio 21 od 27 žalbi opozicije

Viši sud u Nišu saopštio je danas da je do sada rešen 21 predmet od ukupno 27, formiranih po izjavljenim žalbama protiv rešenja Gradske izborne komisije.

“U trenutku sastavljanja ovog saopštenja (14.06.2024. godine u 15.00 časova), rešen je 21 predmet od ukupno 27 predmeta, formiranih po izjavljenim žalbama protiv rešenja Gradske izborne komisije”, navodi se.

U svim predmetima u kojima su donete odluke, usvojene su žalbe i poništena su rešenja Gradske izborne komisije.

Iz opozicije navode da je među usvojenim žalbama i žalba na izborni materijal na biračkom mestu broj 10 na kome su, ranijim uvidom u dokumentaciju uočili, kako tvrde, falsifikovan zapisnik.

Podsetimo, ukoliko GIK ponovo odbije ili odbaci prigovore, iz opozicije kažu da će zatražiti meritorno odlučivanje, odnosno da konačnu odluku donese Sud.

Inače, rok GIK-a za svaki prigovor je 10 dana od trenutka kada Viši sud donese odluku.

Global Digital Clinik