Upis u srednje škole moguće obaviti i elektronskim putem

upis u srednje škole
Foto: pixbay

Upis u srednje škole ove godine biće moguće obaviti i elektronskim putem.

Upis u srednje škole biće 8. i 9. jula. Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Srbije najavila je da će na portalu eUprava biti dostupna usluga elektronski upis u srednje škole. “Zbogom čekanju u redovima, gužvama na šalterima ili pogrešnim brojevima telefona. Elektronska uprava vam omogućuje da veliki broj administrativnih poslova završite daleko komfornije”, kažu iz Kancelarije.  Ova usluga biće omogućena za sve redovne škole i gimnazije, osim muzičkih, baletskih, specijalnih i privatnih škola.

Upis direktnim odlaskom u školu takođe će biti opcija, ali se preporučuje da koristi elektronska usluga.

Kada škole prime prijavu, koju popunjavaju roditelji, one će po službenoj dužnosti pribaviti podatke o učeniku iz matične knjige rodjenih, iz evidencije prebivališta i informaciju iz zdravstvenog informacionog sistema o obavljenom lekarskom pregledu. Takođe i podatke o prethodno završenom obrazovanju, na osnovu kojih je učenik raspoređen u tu srednju školu. Na osnovu prikupljenih i podataka koje se nalaze u prijavi, učenik će biti upisan, a roditelji nemaju obavezu odlaska u školu.

Upis đaka u muzičke, baletske i specijalne škole takođe će se obaviti elektronskim putem. Međutim, potrebno je kontaktirati te škole kako biste se informisali o upisu, on će biti obavljen 29. juna 2020. godine.

Zahvaljujući informacionom sistemu eUpis ove godine je elektronski upisano

  • 65.541 đaka u prvi razred osnovne škole,
  • 51.571 učenik u srednju školu i
  • preko 3600 studenata na fakultete Univerziteta u Beogradu.

Time je građanima ušteđeno skoro 200.000 sati, navodi se na sajtu Kancelarije.

Implementacija eUpisa omogućila je potpuno informatičko praćenje postupka upisa od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i predstavlja početak implementacije novog i sveobuhvatnog jedinstvenog sistema prosvete (JISP).

Exe-Net