Testom iz srpskog jezika, počinje završni ispit za male maturante

ucionica, ministarstvo prosvete

Testom iz srpskog jezika danas počinje završnji ispit za male maturante. Ispit počinje u 9 sati i trajaće do 11 sati. Dan kasnije, 19. juna polažu test iz matematike, a u četvrtak, 20. juna test iz izbornog predmeta.

Osmaci su birali jedan od pet ponuđenih predmeta – istorija, geografija, fizika, hemija, biologija. Prema podacima Ministarstva prosvete najviše njih će polagati test iz geografije.

Za rešavanje testa iz srpskog đaci imaju dva sata na raspolaganju. Učenici ne smeju da napuštaju prostoriju u kojoj se polaže ispit prvih 45 minuta ispita, kao ni poslednjih 15 minuta.

Osmaci na malu maturu obavezno treba da ponesu đačku knjižicu i identifikacionu nalepnicu – Obrazac 41. Mnoge škole imaju praksu da učenici đačke knjižice donesu za probni završni ispit, koji je ove godine bio u martu, i da one ostanu u školi, kod razrednog starešine do male mature.

Đaci testove popunjavaju plavom hemijskom olovkom. Tokom rada mogu da koriste grafitnu olovku i gumicu, ali na kraju kompletan test mora biti urađen hemijskom olovkom. Odgovor koji je napisan samo grafitnom, crnom hemijskom ili “piši-briši” olovkom neće biti priznat.

U zadacima gde se od učenika očekuje da nešto dopiše, uvek se koriste puni nazivi, skraćenice nisu dozvoljene (imenica, a ne im., ili lokativ, a ne lok.). Test se popunjava ćirilicom, odgovori treba da budu razumljivi, ali i gramatički i pravopisno ispravni.

Nije dozvoljeno da đaci koriste mobilne telefone, kalkulatore, pametne satove… Sve to u obavezi su da ostave u rancu isred učionice.

Na testiranje učenici mogu da ponesu flašicu sa vodom, a od pribora grafitnu olovku, gumicu i plavu hemijsku olovku. Sutra na test iz matematike još treba da ponesu i lenjir, trougao i šestar.

Za upis u srednju školu boduje se ostvareni uspeh u osnovnoj školi (šesti, sedni i osmi razred), ali i ostvareni rezultati na maloj maturi. Iz osnovne škole đaci najviše mogu da ponesu 60 bodova, dok na testovima mogu da ostvare 40 bodova.

Učenik može da ostvari najviše 14 bodova na testu iz srpskog jezika i književnosti, odnosno maternjeg jezika i književnosti, 14 bodova na testu iz matematike i 12 bodova na trećem testu. Svaki test male mature nosi po 20 poena, a da bi se izračunali bodovi broj ostvarenih poena sa srpskog i matematike množi se sa koeficijentom 0,7, a na trećem testu sa koeficijentom 0,6.

Roditelji će uvid u preliminarne rezultate na nivou škola i portalu Moja srednja škola (www.mojasrednjaskola.gov.rs) imati u subotu 22. juna, a istog dana će moći da podnesu i prigovor na rezultate završnog ispita.

Global Digital Clinik