Sveti Luka: Isceljitelj i zaštitinik, jedan od prvih propovednika hrišćanstva

Sveti Luka
Foto: Printscreen

Danas je Sveti Luka. Jevanđelje po Luki je treće jevanđelje u Novom zavetu. Smatra se da je napisano oko 60. godine.

Sveti Luka je rođen je u Antiohiji u 1.veku. Smatra se jednim od prvih Hristovih učenika koji je širio hrišćansko učenje.

Veruje se da je Sveti Luka lično poznavao Bogorodicu i da su tri ikone sa njenim likom koje je naslikao najbliže njenom pravom izgledu, a poznata je “ikona u ikoni”, koja predstavlja Svetog Luku i ikonu Bogorodice koju svetitelj oslikava.

Ovaj svetitelj je i zaštitnik mnogih porodica, koje ga obeležavaju kao krsnu slavu.

Veruje se i da se posle obeležavanja praznika posvećenog Svetom Luki valja nadati rđavom vremenu. Svojevremeno, Vuk Karadžić je zabeležio:

“U Hercegovini, na Lučindan, domaćin porani u tor da vidi kako stoka toga jutra leži: ako je podvila noge poda se, kažu da će biti zla zima i godina, a ako je noge opružila, kažu da će biti dobra i zima i godina.”