Srpski humanitarni SMS broj 2002 za pomoć stanovnicima Grčke

Foto: Crveni krst Srbije

Crveni krst Srbije je otvorio namenski dinarski račun za prikupljanje novčanih donacija za pomoć postradalom stanovništvu Grčke.

Broj računa je 205-32824-71, poziv na broj 6026 355 0000, model 00, kod Komercijalne banke AD Beograd, na koji je samo juče (26. jula) do 12 časova uplaćeno 214,581 dinar.

Na ovaj račun moguće je uplatiti donaciju isključivo ukoliko se nalazite na teritoriji Republike Srbije. Ukoliko se nalazite van granica Srbije vašu donaciju je najbolje da uplatite direktno Crvenom krstu Grčke. 

Za uplate u Grčkoj

Crveni krst Srbije je dogovorio sa mobilnim operaterima MTS, Telenor i VIP aktivaciju humanitarnog SMS broja 2002 i svi građani mogu da uplaćuju donaciju u visini od 100 dinara.

Prema poslednjim informacijama dobijenim od Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, u Grčkoj je do sada u požarima u oblasti Atike nastradalo više od 80 osoba, povređeno je više od 160 osoba, dok se više od 200 osoba vode kao nestali.

U gašenju požara i saniranju posledica angažovano je preko 700 pripadnika oružanih snaga i vatrogasaca spasilaca. Do sada je procenjeno da su 373 kuće delimično oštećene, a 211 potpuno uništeno.

Grčki Crveni krst počeo je da obilazi građane koji su ostali u svojim domovima u ugroženim područjima u cilju sagledavanja potreba ugroženog stanovništva.

Crveni krst Srbije je u stalnom kontaktu sa kolegama u grčkom Crvenom krstu koji je na osnovu procene trenutnih potreba uputio zahtev za prikupljanje pomoći u novcu, kako bi se odgovorilo na najprioritetnije potrebe ugroženog stanovništva.

Predsednik Crvenog krsta Srbije prof. dr Dragan Radovanović se sastao sa predstavnicima Zajednice Grka Srbije i na sastanku je dogovorena saradnja i zajedničke aktivnosti prikupljanja novčanih donacija za pomoć postradalom stanovništvu Grčke.

Kurs Digitalnog Marketinga