SKGO organizuje obuke za preduzetnice iz Niša do kraja godine

Foto -SKGO

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), u saradnji sa Vladom Švedske, pružiće podršku lokalnoj samoupravi u Nišu, kako bi unapredila poslovno okruženje za razvoj ženskog preduzetništva.

U okviru projekta „Održive i inkluzivne usluge na lokalnom nivou”, koji je finansiran od strane Vlade Švedske, Grad Niš, uz podršku SKGO priprema program za podsticaj lokalnog ekonomskog razvoja i ženskog preduzetništva u Nišu, kao i program za zapošljavanje sa posebnim merama za podršku ženama.

Do kraja godine SKGO će organizovati obuke za preduzetnice iz Niša i one koje to žele da postanu, kao i za zaposlene u gradskoj upravi, regionalnoj razvojnoj agenciji i nevladinom sektoru na temu pisanja biznis planova, finansijskog menadžmenta i digitalne transformacije.

SKGO je takođe sproveo istraživanje o stanju ženskog preduzetništva među skoro 100 privrednica u Nišu.

Najčešći izazovi sa kojima se suočavaju preduzetnice su nedovoljan pristup izvorima finansiranja i komplikovane procedure za korišćenje finansijskih podsticaja, pokazuju rezultati ankete u Nišu.