SICEF po osmi put organizuje konferenciju Technology ’n’ Trends

Studentski inovacioni centar
Studentski inovacioni centar

Studentski inovacioni centar Elektronskog fakulteta  u Nišu (SICEF) po osmi put organizuje konferenciju Technology ’n’ Trends (T’n’T).

  Studentski  inovacioni centar Elektronskog fakulteta (SICEF)  predstavlja  mladu studentsku  organizaciju, koju su osnovali i vode studenti Elektronskog fakulteta u Nišu.

Osnovan je krajem 2011. u okviru Studentskog parlamenta Elektronskog fakulteta, a početkom 2012. registrovan je kao nezavisna studentska organizacija. Organizovanjem brojnih konferencija, na kojima predavanja drže predstavnici kompanija, SICEF dodatno obrazuje studente, približava ih kompanijama i na taj način stvara i jača mrežu kvalitetnih i ambicioznih ljudi.

Technology  ’n’ Trends  je višednevna konferencija, organizovana kao serija predavanja i radionica o aktuelnim temama u oblasti tehnike, tokom kojih de kompanije učesnice, lideri modernih tehnologija, predstaviti  svoj način poslovanja i oblasti kojima se bave. 

Sva predavanja su otvorena za sve zainteresovane i besplatna su.

  Ovo je jubilarni, deseti događaj ovog tipa  u  organizaciji  SICEF-a  (do sada su održani seminari:  iGurus,  Startup Gurus  i konferencije  Technology ‘n’ Trends). Naša misija je da u narednom periodu još više popularizujemo ovakve događaje, koji su ved postali tradicija naše organizacije. 

Konferencija de se održati 4. i 5. aprila u StartUp  centru Elektronskog fakulteta.

Očekuje se prisustvo  stotinak  učesnika, pretežno studenata Elektronskog, Prirodno- matematičkog i Mašinskog fakulteta u Nišu, kao i maturanata  koji su zainteresovani  za pohađanje  tehničkih  fakulteta. Želimo da studente upoznamo sa  dvema aktuelnim tehnologijama, koje su u današnje vreme dobro pladene i čiji su stručnjaci veoma traženi. 

Ovogodišnja konferencija  Technology  ’n’  Trends  bide posvedena  upravo tim tehnologijama: 

  • Mobile development (Android & iOS) – razvoj mobilnih aplikacija;
  • Cyber security – računarska bezbednost.

 

Exe-Net