Reciklažna revolucija: Foto i literarni konkurs za mlade

Reciklažna revolucija
Reciklažna revolucija

“Mi ovu planetu nismo nasledili od svojih predaka već je pozajmili od naših potomaka.”

Njena budućnost umnogome zavisi od svih nas i koliko smo spremni da je čuvamo.

A da li vi često reciklirate? Možda imate neke inovativne ideje kako možemo da iskoristimo otpad koji nas okružuje?

Učestvujte u foto i literarnom konkursu “Revolucija reciklaže“.

Mladi ambasadori uz podršku Institut français de Serbie, Niš i Ambassade de France en Serbie raspisuje konkurs i pozivaju sve mlade ljude od 13 do 33 godine da pošalju svoj predlog kako možemo iskoristiti otpad iz okruženja.

Foto i literarni konkurs

To može biti fotografija, pesma, priča, preporuka ili dizajn koji ilustruje predlog za reciklažu.

Svi učesnici biće nagrađeni jednim predmetom od recikliranog materijala.

Poziv traje do 28. marta i svoje radove možete poslati na office@ambasador.rs

Svi pristigli radovi biće nakon isteka poziva objavljeni na društvenim mrežama i sajtovima Mladih ambasadora i Francuskog instituta.

Global Digital Clinik