Raste broj turista u Nišu. U prvoj polovini ove godine za 23 % više nego prošle.

Raste broj turista koji posećuju Niš. Prema podacima Republićkog zavoda za statistiku u prvoj polovini godine Niš je imao je 68.861 gostiju, što je za 23,1% više u odnosu na isti period prošle godine.

Od ukupnog broja turista u Nišu gotovo podjednak je broj domaćih i stranih. Domaćih je bilo 34.819, a stranih 34.042.

I u Niškoj Banji, beleži se rast broja gostiju i to za 21% , ali i pored ovog povećanja Niška banja jedna je od najslabije posećenih u Srbiji.

Od januara do juna, prema zvaničnoj statistici, u Niškoj Banji bila su 2.502 posetioca, od kojih je domaćih 1.868, a stranih 634.

Vrnjačka Banja je, poređenja radi, u prvih šest meseci imala 83.678 gostiju.

Prema zvaničnoj statistici u Srbiji je od januara do juna bilo 1,8 miliona turista, što je za 13,9% više u odnosu na isti period 2022. godine.