Promocija monografije „Gde drveće umire” i zbirke poezije „Drvo na bregu” u Narodnoj biblioteci Stevan Sremac

U utorak, 4. juna, sa početkom u 18 sati, u Narodnoj biblioteci „Stevan Sremac” biće predstavljena monografija „Gde drveće umire” autorke Danijele Kostadinović i zbirka poezije „Drvo na bregu” Aca Šopova.

U Narodnoj biblioteci „Stevan Sremac” biće predstavljena monografija „Gde drveće umire”: magični realizam Živka Činga” Danijele Kostadinović.

Ovo književno veče upotpuniće i promocija zbirke poezije „Drvo na bregu” klasika makedonske književnosti Aca Šopova, u prevodu Danijele Kostadinović.

Na promociji će govoriti: dr Vesna Mojsova Čepiševska, redovni profesor Filološkog fakulteta „Blaže Koneski” Univerziteta „Sv. Kiril i Metodij” u Skoplju, dr Danijela Popović Nikolić, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Nišu, dr Ivan Antonovski, docent Filološkog fakulteta „Blaže Koneski” Univerziteta „Sv. Kiril i Metodij” u Skoplju i dr Danijela Kostadinović, vanredni profesor Filozofskog fakulteta u Nišu.

Global Digital Clinik