Pokret Srbija-centar Niš: „Zastrašujući“ broj fantomskih glasača u Nišu…

Evropska škola debate u Nišu, Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Na nepostojećim adresama, odnosno brojevima na domovima s brojem nula (0), za izbore održane 17. decembra prošle godine bilo je prijavljeno 11.563 “Fantomskih” birača u Nišu, a takvih “nulta” adresa bilo 476, ističu u Pokretu Srbija centar Niš.

Kako stoji u saopštenju Pokreta Srbijacentar Niš – do ovih podataka došlo se nakon detaljne analize dostupnog Biračkog spiska na dan 17. decembar, te da su detektovana četiri načina uzurpacije Biračkog spiska.

“Nulte adrese su fenomen koji smo otkrili nakon ovog poslednjeg izbornog ciklusa. Sasvim je jasno da su nulte adrese lažne adrese jer po “Zakonu o registru osnovnih jedinica i Adresnom registru” ne postoji mogućnost da je objekat registrovan sa adresom pod brojem Nula (0). Imajući to u vidu i imajući u vidu činjenicu da su u Birački spisak te adrese upisane dolazimo do zaključka da je stanje Biračkog spiska neregularno i da nije po zakonu”, zaključuje se i pozivaju se nadležni organer da se pozabave proverom stanja Biračkog spiska i u prethodnim izbornim ciklusima.

Dodaju da gotovo svako selo na teritoriji grada Niša ima Nultu adresu i da na tim adresama je često prijavljeno više fantomskih birača nego što celo selo ima registrovanih realnih birača.

“U selu Vrežina ima 546 fantomskih birača, a realnih 365, u Krušce 406, a realnih 244”, pokazuju primere.

Pored metode sa Nultim adresama, tvrde da su uočili još tri metode manipulacije sa Biračkim spiskom, a jedna od njih je prijava fantomskih birača na relnim adresama, te da takvih adresa ima u Niši ima preko stotinu.

“U Nišu se pre prošlih izbora pojavio zanimljiv i sumnjiv trend promena naziva ulica, promena naziva delova ulica i imenovanje novih ulica. Iako ovo ništa ne dokazuje dok pripadnici MUP-a ne izađu na teren i provere sve nove adrese, imamo osnovanu sumnju na osnovu do sada uočenih i dokazanih manipulacija. Naime, ovo otvara mogućnost Fantomskih adresa. Građani koji žive na starim adresama ne moraju, po zakonu, da menjaju adrese u ličnim kartama, sve dok im lične karte ne isteknu i onda pri dobijanju nove lične isprave dobijaju i nove adrese. Ali nove adrese postoje u Adresnom registru i na njih je moguće prijaviti veliki broj Fantomskih birača”, tvrde.

Četvrta metoda na koju sumnjaju su fantomski brojevi objekata.

“Obilaskom lokacija na terenu smo primetili da je značajan broj ulica po periferiji grada doživeo renumeraciju. Ovo je, pored konfuzije građana koji tu žive, stvorilo i mogućnost da, kao i kod Fantomskih adresa, bude upisan veći broj birača na adresama. Na primeru Njegoševe ulice se najbolje vidi koliko ovo može da bude problematično. Naime postoje tri objekta pod istim brojem. Od ta tri objekta, jedan je napušten, jedan je naseljen delimično i u pitanju su stare porodične kuće do 40 m2. Na mestu trećeg objekta se nalazi samo prazna livada. I na svakom od tih objekata je prijavljeno po 19 birača”.

Zaključuju da je bez provere od strane MUP-a nemoguće ustanoviti razmere ovih manipulacija.

Global Digital Clinik