Naissus.info i Narodno pozorište Niš Vam poklanjaju 3 x 2 ulaznice za predstavu “Noćna frajla”

Foto: Narodno pozorište Niš
Foto: Narodno pozorište Niš

Naissus.info i Narodno pozorište poklanjaju 3 x 2 ulaznice za predstavu „Noćna frajla“ 18. januara od 20 sati.

Dovoljno je da odete na našu FB stranu i u komentaru posta tagujete osobu sa kojom idete na predstavu.

Imena dobitnika biće objavljena na FB stranici Naissus.Info do 15 časova.

Predstava “Noćna frajla”, u režiji Branislava Mićunovića biće izvedena u Narodnom pozorištu Niš 18. januara u 20 časova.

“Noćna frajla” predstavlja jedan od najrefleksivnijih komada Aleksandra Popovića, koji putem zavodljive orkestracije dramskog, epskog, lirskog i filozofskog diskursa, scensku igru opredeljuje u pravcu svojevrsnog hepeninga.

Ova dramska distopija, lišena bilo kakvog konkretnog ili prepoznatljivog istorijskog konteksta, predstavlja završni čin jedne tragikomične povesti u kojoj se rođena braća, ali i različite generacije unutar jedne porodice, nađu na oštro suprotstavljenim stranama, produbljujući svaki mogući antagonizam.

U zajednicu, zahvaćenu moralnom erozijom, stupa svet žena kao životvorni princip i zalog razboritosti, rešen da u haosu posuvraćenih vrednosti konačno uspostavi red i drugačije odnose. Naglašavajući princip reverzibilnosti, ovaj scenski konstrukt, lišen brojnih dijegetičkih zamki – tako svojstvenih Popovićevom književnodramskom postupku – jasno i neskriveno opredeljuje prostor igre ka prostoru gledaoca, ističući komplementarnost, ali i reverzibilnost sveta publike i sveta Popovićevih dramskih likova. Na nizove eksursa, u formi brojnih sentenci, lapidarnih mudrosti, ali i sonornih napeva, naslanja se preteća prospekcija u odnosu na svet gledaoca.

Uporno tematizovanje publike i ekstenzija dramskog prostora u svim pravcima, naglašava simboličku bliskost sveta publike sa svetom “Noćne frajle”, zbog čega se likovi u komadu često, implicitno kao i direktno, obraćaju gledaocu kao svom aktivnom sagovorniku, ako ne i saučesniku. Popovićeve dramatis personae u ovom komadu progovaraju i sa onog sveta, ne bi li svojim mračnim iskustvom sprečili dalje propadanje ovog našeg – sadašnjeg i ovdašnjeg.

Global Digital Clinik