Otvorena Kancelarija Poverenika u Nišu. Na brži način do informacija od javnog značaja

Foto: Grad Niš

Gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski i Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović, svečano su otvorili Kancelariju Poverenika u Nišu, koja se nalazi u Ulici Milojka Lešjanina 26. Ovo je druga kancelarija Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u Srbiji koja je otvorena van sedišta Poverenika u Beogradu.

Građani i mediji će sada na brži, lakši i dostupniji način dolaziti do svih informacija i ostvariti svoja prava utvrđena Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

“Ovo je jedna vrsta decentralizacije jer svaka republička ustanova koja otvori svoje predstavništvo u našem gradu ili se trajno preseli sa sedištem iz Beograda čini nas korak bliže ka republičkim institucijama i državi”, istakla je gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski.

“Na ovaj način se Poverenik „otvara”, izlazi iz Beograda i ulazi u Srbiju približavajući se građanima Srbije, lokalnim udruženjima, lokalnim medijima i širi ideju zaštite prava na obaveštenost i prava na zaštitu privatnosti koja štiti naš Ustav,” dodao je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović.

Kancelarija je u Nišu ali će biti na raspolaganju svim građanima iz Južne i Jugoistočne pa i Istočne Srbije. Druga važna stvar je da će građani u tim sredinama, organi vlasti, lokalni mediji i drugi, moći da se obraćaju za pitanja koja ih interesuju i na brži i lakši način komunicirati sa Poverenikom.