Gradac i Pleš: Lokalna akcija na atraktivnom masivu Svrljiških planina

gradac i pleš
Vrh Pleš. Foto: PD "Preslap"

Planinarsko društvo “Preslap” organizuje lokalnu akciju na atraktivnom masivu Svrljiških planina, sa usponima na vrhove Gradac i Pleš.

U subotu, 13. februara planinari će se uputiti na Gradac i Pleš. Od više mogućnosti za uspon na ove fantastične vidikovce, u Planinarskom društvu “Prelap” opredelili su se da trasa uspona krene iz sela Oreovac, i da se prema vrhu Gradac najpre prođe kraj vrha Višegrad.

Vrh Gradac se nalazi na zapadnom kraju Svrljiških planina, iznad Sićevačke klisure i desne obale reke Nišave. Sasvim jasno se vidi iz Niša. Na Gradac se izlazi smerom koji vodi preko stene, ali sasvim bezbedno. Zatim sledi prilično strmi silazak i uključenje na široki šumski put koji dalje odlazi prema istoku i vrhu Pleš.

Vrh Pleš nalazi se na sredini Svrljiških planina. Sa njega se izvanredno vide i Sićevačka klisura, masiv Suve planine i masiv Stare planine.

Posle uspona na Pleš, povratak će se izvršiti istom trasom. Izuzetak će biti ponovni uspon na Gradac, koji će ovoga puta biti zaobiđen sa severne strane.
Iz praktičnih razloga, zbog povljnog reda vožnje prigradskog prevoza, a i da bi se omogućilo učesnicima da na akciju idu vlastitim prevozom, učesnici akcije spuštaju se u Oreovac, odakle su ujutru krenuli na uspon. U slučaju da neko od učesnika ne bude želeo da ide do drugog, udaljenijeg vrha Pleš, lako se posle uspona na Gradac može vratiti u Oreovac.

Iz  “Preslapa” pozivaju planinare i rekreativce da se priključe ovoj akciji, na kojoj će se prevaliti 16 kilometara.

Za one koji na akciju dolaze autobusom, treba ići linijom za Oreovac. Taj autobus polazi sa prigradske stanice 13. februara u 7:30 minuta. Potrebno je da oni koji krenu vlastitim vozilima, u centar sela Oreovac, kod okretnice za autobuse, stignu do 8 sati.
Uspon će početi odmah po dolasku autobusa i okuplljanju palninara. Popodne, po završetku akcije, za povratak u Niš pogodan je autobus koji iz Oreovca polazi u 16:40 minuta.
Šta vam je potrebno za učešće?
  • Kvalitetne planinarske cipele,
  • štapovi za hodanje biće od velike pomoći,
  • zbog najavljenog hladnog vremena, potrebno je dobro se obući, nositi i kapu i rukavice.

Hranu učesnici nose od kuće, potrebno je poneti dovoljno sendviča i čokoladica za celodnevni boravak u prirodi. Potrebna količina vode je 2 litra. Važna napomena je da po izlasku iz Oreovca, na trasi dalje nema vode.

Vodiči Planinarskog društva “Preslap” na ovoj akciji su
  • Branislav Todorović  0637471655 i
  • Milan “Lane” Stojilković 0652845090.

Nije potrebno prijavljivati se, već je dovoljno doći u selo Oreovac, do 8 časova, 13. februara.