Grad Niš otpisao dugove Industriji obuće Beograd i NTV-u

Prostorije Niške televizije u Nišu
Prostorije Niške televizije u Nišu

Grad Niš otpisaće pet miliona dinara duga na ime lokalnih poreza i taksi firmi Industriji obuće Beograd koja je privatizovana. Otpisaće se i dug od gotovo 27 miliona dinara nekadašnjem javnom preduzeću Niška televizija.

To je izglasalo Gradsko veće, a na osnovu zaključka Vlade Srbije, koji je u skladu sa Zakonom o privatizaciji.

Gradsko veće je donelo odluku o otpisu potraživanja dospelih na dan 31. decembra 2015. godine po osnovu neizmirenih lokalnih javnih prihoda Grada Niša akcionarskog društva “Industrija obuće” Beograd, koje je poslovalo u Nišu u Obrenovićevoj i Dušanovoj ulici.

Samo za zemljarinu dug Industrije obuće Beograd je 1,26 miliona dinara, za firmarinu oko 660 hiljada, dok je ostalo dug na imovinu i zarade.

“Otpisano je 5.229,942,88 dinara. Reč je o zaključku Vlade Srbije, po Zakonu o privatizaciji. Sve loklane samouprave su po zakonu dužne da izvrše otpis. Istu situaciju smo imali i za Mostogradnju, Galeniku, Društvo za održavanje zgrada iz Beograda. Najavljeno je da će isto biti i za Simpo i Politiku, rekao je posle sednice Veća, Zoran Albijanić iz Sekretarijata za lokalnu poresku administraciju.

U odluci Gradskog veća se navodi da se otpisuje i dug u ukupnom iznosu od 26.859.298,79 dinara Javnog preduzeća za radio i televizijsku delatnost Niška televizija Niš prema Gradu Nišu za neizmirena potraživanja dospela zaključno sa 31. decembra 2014. godine, po osnovu zakupa poslovnog prostora u Nišu.

JP NTV je poslovalo u Ulici Vojvode Mišića br. 50 gde se sada nalazi privatna televizija.

“Po osnovu zakupa poslovnog prostora u Nišu NTV-u su otpisane i pripadajuće kamate i ostala sporedna davanja”, navodi se u odluci Gradskog veća.

Dostava hrane u Nišu