Fakultet zdravstvenih nauka – upis studenata u školsku 2022/23.

Fakultet zdravstvenih nauka u Nišu je počeo sa radom 2021. godine. Dozvolom za rad Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije br. 612-00-00604/2020-06 odobren je rad fakulteta, čime je postao sastavni deo sistema visokog obrazovanja u Srbiji.

Motiv za osnivanje ovog Fakulteta bio je školovanje medicinara i menadžera na akademskom nivou za potrebe zdravstva, a u uslovima modernih domaćih zdravstvenih ustanova- kao nastavnim bazama za obuku studenata u realnim uslovima.

Fakultet traje 4 godine, odnosno 8 semestara i odvija se na:

A. Studijskim programima osnovnih akademskih studija (OAS):
 • Zdravstvena nega (sestrinstvo)
 • Fizioterapija
 • Sanitarno-ekološki inženjering.

Završenim prvim nivoom akademskog obrazovanja stiče se stručni naziv:

 • Diplomirana medicinska sestra
 • Diplomirani fizioterapeut
 • Diplomirani sanitarno-ekološki inženjer
B. Studijskim programima master akademskih studija (MAS)
 • Menadžment u zdravstvu
 • Sestrinstvo
 • Fizioterapija

Završenim drugim nivoom akademskog obrazovanja stiče se stručni naziv:

 • Master menadžmenta u zdravstvu
 • Master medicinska sestra
 • Master fizioterapije


Obeležja studiranja

Istraživanjem dugoročnih potreba u zdravstvu definisani su profili za školovanje medicinara s akademskim obrazovanjem.

Nastavni planovi i programi imaju sledeća obeležja:

 1. razvoj veština za potrebe svih vidova zdravstva i menadžmenta;
 2. osposobljavanje studenata za aktivno korišćenje savremenih aparata;
 3. izradom seminarskih radova studenti se osposobljavaju za pojedinačni i timski rad;
 4. tokom studija izučava se engleski poslovni jezik.

Nastavnim planovima obuhvaćena su savremena znanja iz oblasti zdravstvenih nauka i poslovanja zdravstvenih ustanova, menadžmenta, organizacije, informatike, ekonomije, tehnologije, tehnike i opšte poslovne kulture.

Obučavanje za rad na savremenim aparatima ostvaruje se u moderno opremljenim kabinetima.

Fakultet sarađuje sa mnogim zdravstvenim ustanovama u kojima studenti praktično izrađuju seminarske i druge projektne radove za različite iblasti i obavljaju kliničku praksu.

U nastavi na Fakultetu angažovan je najkvalitetniji nastavno-naučni potencijal.

Pravo učešća na konkurs imaju kandidati 4. stepena stručne spreme obrazovnih profila: Medicine, farmacije, veterine, hemije, prehrane, ekologije i gimnazije.

Fakultet zdravstvenih nauka mogu upisati i svršeni učenici drugih škola uz obavezu da tokom prve godine studija uspešno savladaju kliničku praksu.

Polaganje prijemnog ispita će se obaviti u toku jula 2022. u prostorijama Fakulteta. Svi kandidati će konkursom biti obavešteni o zakazanom terminu polaganja.

Upis primljenih kandidata obaviće se nakon formiranja rang liste.

Prilikom upisa za primljene kandidate Fakultet obezbeđuje: Prijemni list, indeks, dva ŠV obrasca, semestralne listove i komplet ispitnih prijava za ispite 1. godine.

Dokumenta potrebna za upis:

 • Svedočanstva svih razreda srednje škole
 • Diploma srednje škole
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uplata za polaganje prijemnog ispita
 • 3 fotografije za indeks

Troškovi školovanja:

Školarina se plaća u 4 rate: Prva rata pri upisu, druga rata u decembru, treća rata u martu i četvrta rata u maju.

Svi studenti su samofinansirajući.

Budite pioniri zdravstvene profesije.

Fakultet zdravstvenih nauka
Bulevar Sv. cara Konstantina 80-86
018 522 091
018 522 090

www.fzn.edu.rs