Dani ruske kulture u Nišu

U Sredu, 23. novembara 2022, u 12 sati na Filozofskom Fakultetu u Nišu (Svečana sala 434), biće održano predavanje Radojke Tmušić Stepanov – SRBI I PUŠKIN.

Po rečima predavača, “ Program ima za cilj kako da na umetnički način oživi sećanje i na umetničko stvaralaštvo ovog svetskog velikana književnosti, tako i da osvetli malo poznate istorijske činjenice koje se tiču susreta Puškina sa Srbima i uticaj Srba pojedinaca i srpske istorije i srpske narodne književnosti na Puškinovo stvaralaštvo.“

Programom će biti obuhvaćeno:
– Kazivanje opštepoznatih činjenica, ali i manje poznatih detalja iz života A.S. Puškina i Srba koji su direktno uticali na njegovu sudbinu. Poseban akcenat je dat na pojavu Puškinovih predaka u Rusiji i srpski «prst sudbine», koji je učinio da se rod Puškina pojavi u Rusiji, zatim susrete velikog ruskog pesnika sa Srbima u Besarabiji i Odesi i rezonansu tih veza i susreta u njegovom stvaralaštvu, sa naročitim osvrtom na Puškinovo pesničko obraćanje Karađorđevoj kćeri i romantičnu vezu sa Srpkinjom Amalijom Riznić, poreklom iz porodice Nako iz Banata.
– Recitovanje stihova A. S. Puškina na srpskom i ruskom jeziku.
– Projekcija fotografija i video priloga.

Sreda, Sreda, 23. novembar 2022, u 12 sati
Filozofski Fakultet u Nišu (Svečana sala 434).
Ulaz je slobodan!

Drugog dana, u četvrtak, 24. novembara 2022, u 18 sati, u Narodnoj biblioteci „Stevan Sremac” (Ruski kutak), biće održana promocija VII toma Edicije Rusija RUSKI OBAVEŠTAJCI.

Edicija Rusija obuhvata sledeće naslove:
Tom I – RUSKI CAREVI I IMPERATORI
Tom II – PRESTONICE RUSIJE
Tom III – ZLATNI PRSTEN RUSIJE
Tom IV – RUSKI MANASTIRI
Tom V – ZLATNI IKONOSTAS RUSKE KNjIŽEVNOSTI
Tom VI – RUSKA NAUKA I RUSKI KOSMOS
Tom VII – RUSKI OBAVEŠTAJCI
Tom VIII – RUSKO SLIKARSTVO
Tom IX – RUSKA MUZIKA
Tom X – RUSKA KINEMATOGRAFIJA
Tom XI – PRIRODA RUSIJE
Tom XII – RUSIJA – ZANIMLjIVOSTI
Tom XIII – SRPSKO-RUSKE VEZE KROZ VEKOVE

O knjizi govori: Radojka Tmušić Stepanov, profesor i publicista

Četvrtak, 24. novembar 2022, u 18 sati, Narodna biblioteka „Stevan Sremac” (Ruski kutak).
Ulaz je slobodan.

DANI RUSKE KULTURE U NIŠU, realizuju se u okviru Tribinskog programa Niškog kulturnog centra.