Mladi u agrobiznisu

agrobiznis

Loši regionalni pokazatelji zaposlenosti mladih, posledica su situacije u kojoj preko 10.000 mladih u ruralnim sredinama Nišavskog, Jablaničkog, Pčinjskog, Topličkog i Pirotskog okruga, ima poteškoće u pristupu novim znanjima i adekvatnim prilikama za ekonomsko uključivanje.

U duhu preporuka Evropske komisije u pogledu primene zadruga kao alata za ravnomeran i održivi razvoj i kao platforme za zapošljavanje, projekat pod nazivom „Zadruge kao platforme za zapošljavanje mladih“ uključuje resurse zadružnog sektora kako bi ostvario  kvalitetniji obuhvat mladih na selu i unapredio njihovu zapošljivost.

U fokusu su mladi između 15 i 30 godina, koji raspolažu resursom zemlje, pomoćnim objektima, sa postojećom voćarskom ili povrtarskom proizvodnjom, ili sa idejom za pokretanje sopstvenog agrobiznisa, uključujući seoski turizam i prateće usluge, očuvanje starih zanata, seoskog nematerjalnog nasleđa i drugo.

U okviru projekta je uspostavljen „Centar za agrobiznis edukaciju i integraciju mladih“ koji funkcionalno čine partneri iz civilnog i zadružnog sektora (Zadružni savez Srbije, Zadružni savez južne Srbije, i udruženje Kamenica), sa ljudskim i tehničkim resursima neophodnim za realizaciju kompletnih teorijskih i praktičnih obuka za mlade.

Mladi u Centru stiču primenjiva znanja u oblastima primarne proizvodnje, prerade, pakovanja, skladištenja, promocije i plasmana sopstvenog voća, povrća i prerađevina (džemova i sokova) na maloprodajnom tržištu.

Mladima koji pokazuju interesovanje za registraciju sopstvenog poljoprivrednog gazdinstva ili su zainteresovani za poslovno udruživanje u okviru zadruge, obezbeđena je podrška počev od registracije gazdinstva i zadruge, izrade investicionih i biznis projekata za opremanje i pokretanje proizvodnje, do podrške u promociji i plasmanu proizvoda i usluga na tržištu.

U sklopu usluga koje u Centru pružaju različite partnerske organizacije, mladima su na raspolaganju informacije o raspoloživim radnim mestima u zadružnom sektoru, uključujući i informacije o mogućnostima za pokretanje zajedničke proizvodnje (kooperacije) sa nekom od 217 aktivnih zadruga u regionu Južne Srbije.

Ukoliko ste mladi ili poznajete mlade osobe kojima bi ova informacija značila, možete se obratiti na e-mejl info@kamenica.org.rs

Projekat „Zadruge kao platforme za zapošljavanje mladih“ realizuje se u okviru projekta „WB&T for EmploYouth – Podrška zapošljavanju mladih iz osetljivih grupa“ koji je finansijski podržan od strane Evropske Komisije a realizuju ga: Fondacija Ana i Vlade Divac (Srbija), NVO Prima (Crna Gora), Youth Alliance Kruševo (Makedonija), Partners Albania – Centar za upravljanje promenama i razvojem (Albanija) i Fondacija zajednice volontera (Turska).

“Ovaj sadržaj je izrađen uz finansijsku pomoć Evropske unije. Sadržaj ovog članka je isključiva odgovornost Udruženja Kamenica  i ne mora nužno odražavati stavove Evropske unije”