Bez dece 19.422 porodica u Nišu. Samohranih roditelja 16.239

Zasnivanje porodice
Foto: Ilustracija

Poslednji popis pokazao je da u Nišu čak 19.422 porodica nema dece. Samohranih roditelja ima 16.239, a preko 4.000 je vanbračnih parova sa ili bez dece.

Od 72.293 porodica u Nišu, najviše ima bračnih parova sa decom – 32.530, pokazuju najnoviji rezultati Popisa. Kada su u pitanju porodice sa jednim i dva deteta  – 15.820 naspram 14.358.

Takođe, bračnih parova sa tri deteta ima 2.088, sa četiri 210 i sa pet ili više 54.

U Nišu ima i 12.779 samohranih majki i 3.440 samohranih očeva. Najviše je majki sa jednim detetom – 9.382, ali ih ima i sa pet i više dece i njih je 19.

Kod samohranih očeva najviše ima onih sa jednim detetom – 2.523. Sedmorica njih ima pet ili više dece.

Vanbračnih parova bez dece je 2.128, a sa decom 1.994.