Akcija „Zdravlje za sve“ u Domu zdravlja Niš

doma zdravlja
Foto: Dom zdravlja

Služba za kućno lečenje, medicinsku negu i palijativno zbrinjavanje Doma zdravlja Niš, 29. oktobra organizuje akciju „Zdravlje za sve“. Ova akcija je namenjena stanovnicima grada Niša, na teritoriji svih pet gradskih opština, koji su otežano pokretni ili nepokretni.

U toku ove akcije pružaće se zdravstvene usluge: uzimanje anamneze, klinički pregled, EKG, merenje krvnog pritiska, određivanje nivoa šećera u krvi, previjanje i obrada rane, pružanje saveta lekara u vezi sa lečenjem hroničnih bolesti.