STATISTIKA – SPSS!

1 of
Prethodna Sledeća

Detalji Oglasa

Opis Oglasa

Statistička analiza istraživanja i interpretacija rezultata za naučne, diplomske, seminarske, master radove i doktorske disertacije, počev od sređivanja baze podataka do rezultata i zaključaka, uključujući pomoć u izradi i tehničkoj obradi celog rada. Statističke analize (deskriptivne, kvantitativne-SWOT, AHP, BENFORD), DASS-Cronbah, frekvencija-Hi-kvadrat test, mean±SD, t-test, ANOVA, korelacija, regresija (multiply, logistička), prediktori i granične vrednosti (ROC-kriva), preživljavanje (Kaplan, Cox regresija), neparametarski testovi, izrada grafika i tabela. Sređivanje celokupnog teksta rada, obrada slika, videa i izrada prezentacija, do konačne odbrane rada. Cena po dogovoru POVOLJNO na obostrano zadovoljstvo.

Ključne reči :