classiera loader

Deklaracija

Po članu 11. Zakona o oglašavanju, oglašivač (osoba koja daje oglas, korisnik tj. posetilac sajta) je dužan da licu koje objavljuje oglasnu poruku (vlasnik sajta, tj. sajt Naissus.info), uz oglasnu poruku dostavi i popunjen obrazac deklaracije.

Prilikom registracije na sajtu, koja je obavezna da bi se objavio oglas, oglašivač mora da tačno popuni sve neophodne podatke.

Podaci koji se unose prilikom registracije činiće Deklaraciju.

Oglašivač je dužan da te podatke dostavi u samom oglasu, osnovni podaci ce biti vidljivi (naziv vaše prodavnice (korisničko ime), email, broj telefona…), ovo su obično obavezni podaci koji moraju da budu dostupni svima tj. posetiocima naše stranice kako bi lakše došli u kontakt sa vama.
Deklaracija važi do promene podataka o oglašivaču. Oglašivač je u slučaju promene podataka dužan da tu promenu uradi i u svom profilu, kako bi bila vidljiva u Deklaraciji.

Krivični zakon Republike Srbije – računarska prevara
Ko unese netačan podatak, propusti unošenje tačnog podatka ili na drugi način prikrije ili lažno prikaže podatak i time utiče na rezultat elektronske obrade i prenosa podataka u nameri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist i tome drugom prouzrokuje imovinsku štetu, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do 3 godine.