Zatvaraju se sve pijace u Nišu

U skladu sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji cele Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 29/2020) od 15.03.2020. godine, na osnovu člana 9. Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji Grada Niša („Službeni list Grada Niša” br 38/11) Gradski štab za vanredne situacije Grada Niša, na osnovu ocene i procene trenutne epidemiološke situacije u gradu Nišu, a na sednici održanoj 22.03.2020. godine, donosi:

N A R E D B U

1. Nalaže se zatvaranje svih pijaca na teritoriji Grada Niša, osim kvantaške pijace koja će vršiti isključivo veleprodaju piljarama i dragstorima.
Prodaja na kvantaškoj pijaci se mora vršiti tako da jedan prodavac rukuje samo novcem a drugi robom.
Svi radnici moraju nositi zaštitne maske i rukavice.

2. Nalaže se svim objektima, piljarama i dragstorima gde se vrši prodaja svežeg voća i povrća da prilikom kupovine istih, građani ne smeju sami uzimati robu već će to za njih vršiti radnici koji moraju nositi zaštitnu masku i rukavice, dok će se naplata obavljati kod drugog lica koje će isključivo raditi sa novcem.

3. Nalaže se zatvaranje svih izletišta, parkova i ostalih zelenih javnih površina na teritoriji Grada Niša.

4. Zabranjuje se upotreba restoranskih prostora na svim benzinskim pumpama na teritoriji Grada Niša, jer je primećeno okupljanje i zadržavanje ljudi na tim prostorima.
Komunalna inspekcija i Komunalna milicija će vršiti strogu kontrolu izvršenja svih, gore navedenih Naredbi.

GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA NIŠA

KOMANDANT
Darko Bulatović

Exe-Net