"Vagres" ing d.o.o.

Ivana Milutinovića 24,18000 Niš

018 45 28 107
018 45 64 222

e-mail kontakt
www.vagres.rs

“Vagres” ing d.o.o. je formiran 1996. godine kao građevinska radnja za izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opravku privrednih, stambenih i drugih zgrada.

Kao društvo sa ograničenom odgovornošću registrovano 2004. pod punim poslovnim imenom Privredno društvo za inžinjering „Vagres“ DOO . 

Za više od 10 godina postojanja Vagres ing.d.o.o. izgradio je kompleks višeporodičnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata na Čalijama; u ulici Mokranjčevoj, u Pantaleju u ulici Studeničkoj kao i većeg broja nadgradnje na višeporodičnim stambenim objektima; adaptacije Grčkog konzulata; Narodnog muzeja u Nišu; Prostorija NKC-a; Medicinskog fakulteta i dr. uz visoki standard i potpunu brigu o zaštiti čovekove okoline. 

Preduzeće je izvodilo radove za poznate invenstitore: Direkciju za izgradnju grada Niša, Niš-Projekt, Stambeno komunalno preduzeće Niš-Stan; Humanitarnu organizaciju I.R.C.; građevinsko zanatske radove na objektu Dom za decu ometenu u razvoju u Kulini; agenciju za nekretnine “TAMARIS” kao i brojna druga fizička lica. 

Po obimu posla i prihodu za 2009.godinu razvrstano je u srednja preduzeća sa preko 100 uposlenih radnika različitih struktura sa većim brojem građevinskih inženjera i drugih kadrova neophodnih za obavljanje registrovanih delatnosti kao i desetak kooperanta na zanatskim i završnim radovima u građevinarstvu. 

DOO “VAGRES” ima zaokružen proces rada.

Od izrade tehničke dokumentacije koja podrazumeva uzimanje mera, izradu projekata, davanje saveta i konsultacija, nabavke materijala do izgradnje objekata najsavremenijom opremom i alatima i prodaje stanova. 

Politika poslovanja Vagres ing.d.o.o. podrazumeva permanentno ulagaje u edukaciju i usavrsavanje svojih zaposlenih, naročito u zimskoj sezoni kada je manji obim poslova na terenu. 

Kao izvođač radova i investitor Vagres ing.d.o.o. u svakom trenutku na tržištu nudi veći broj završenih stanova i stanova u izgradnji. 

Exe-Net