Usvojene preporuke o suzbijanju i zaštiti od korone na biračkim mestima

Foto: Ilustracija

Usvojene su preporuke o merama za suzbijanje i zaštitu od širenja korona virusa na biračkim mestima.

Preporuke se odnose na biračko mesto, članove biračkog odbora i birače. Njih je doneo Krizni štab za suzbijanje zarazne bolesti, dok je Republička izborna komisija obavestila sve biračke odbore. Svu zaštitnu opremu obezbediće Republički fond za zdravstveno osiguranje. Sednica je održana 13. juna 2020. godine.

Prema ovoj odluci izbori ne mogu biti održani u prostorijama koje su služile za lečenje pacijenata obolelih od korona virusa. Prostorije gerijatrijskih centara i ustanova socijalne zaštite, takođe ne mogu biti biračko mesto.

Preporučuje se da biračko mesto, gde god je to moguće, bude u prizemlju, odnosno parteru objekta u kojem se nalazi. Na ulazu treba istaknuti plakat sa informacijama o načinu prevencije korona virusa. Biračko mesto mora se očistiti najmanje 24 sata pre početka izbora, a prostorije se moraju provetravati najmanje 30 minuta nakon čišćenja.

Tokom odvijanja izbornog procesa, prostorije se moraju redovno provetravati. Poželjno je da jedan prozor bude otvoren sve vreme, dok se korišćenje veštačke ventilacije zabranjuje.

U prostorijama biračkog mesta mora biti obezbeđena fizička distanca od najmanje jednog metra među biračima tokom glasanja. Broj mesta za glasanje zavisi od kvadrature prostorije.

Ukoliko se istovremeno pojavi veći broj birača, u odnosu na mesta za glasanje, potrebno je organizovati kolonu ispred prostorije za glasanje. Birači treba da stoje u koloni jedan po jedan na udaljenosti od najmanje jednog metra.

Svi članovi biračkog odbora moraju biti upoznati sa merama prevencije.

Među članovima mora biti razmak od jednog metra, i moraju nositi zaštitne maske i rukavice. Vreme kontakta sa biračima ne sme biti više od 15 minuta. Članovima se preporučuje pranje ruku kada je god to moguće, ili dezinfikovanje sredstvom na bazi 70% alkohola.

Biračima se preporučuje da na glasanje dođu sa maskom na licu.

Preporuka Kriznog štaba je da se unutar biračkog mesta nose maske, one će takođe biti obezbeđene za birače. U svakom trenutku izbornog procesa, razdaljina među biračima mora niti najmanje jedan metar.