U znak protesta advokati danas ne rade

advokati

Upravni odbor Advokatske komore Srbije doneo je odluku o jednodnevnoj obustavi rada u znak protesta protiv pravnog stava Vrhovnog kasacionog suda u vezi troškova za obradu kredita i naplatu premije osiguranja kod NKOSK.

U saopštenju Advokatske komore Srbije advokati danas neće postupati u postupcima pred sudovima i drugim organima i to bez izuzetka i obustava se odnosi na sve postupke. U toku obustave rada advokati mogu da sačinjavaju pismene podneske koji su vezani za rok i u situaciji kada bi stranka izgubila pravo na podnošenje pravnog sredstva ili bi joj bila naneta nenadoknadiva šteta.

“Obustavom rada advokati Srbije izražavaju najoštrije protivljenje objavljenim pravnim stavovima Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda, kojima se na direktan način narušava pravna sigurnost građana Republike Srbije i menja dosadašnja sudska praksa naših sudova. Advokatska komora Srbije upozorava da doneti pravni stavovi predstavljaju poslednji u nizu pokušaja da se u pravni sistem Republike Srbije uvedu rešenja koja pogoduju bankarskom sektoru, a na štetu građana”, navodi se u saopštenju Advokatske komore Srbije.

“Nakon što je advokatura, u dva navrata, uspela da odbrani prava građana prilikom pokušaja donošenja nacrta izmena i dopuna Zakona o parničnom postupku, a naročito da se preko zakonodavne vlasti autentičnim tumačenjima utiče na konkretne sudske postupke koje naši građani vode protiv banaka, sada se pribegava ostvarenju istog cilja preko najviše sudske instance”, navodi se u saopštenju Advokatske komore Srbije.