Svi električni trotineti i e-bicikli moraće da se registriju do 15. juna

elektricni trotineti
Foto: Naissus.info

Laka električna vozila, u koja spadaju električni trotineti i bicikli, od 5. aprila moći će da se “registruju”. Od 15.juna samo vozila sa “registracijom” moći će da učestvuju u saobraćaju.

Vlasnici električnih trotineta i e-bicikli će od 5. aprila moći od institucija da zatraže nalepnicu koja će pokazivati karakteristike vozila, a od 15 juna samo će sa “registracijom” moći će da učestvuju u saobraćaju.
Novo pravilo je objavljeno krajem februara, u Pravilniku o načinu izdavanja, vođenja evidencija, izgledu i načinu postavljanja nalepnice za laka električna vozila.

Svako ko poseduje električne dvotočkaše moraće da podnese zahtev za izdavanje nalepnice, navodi se u Službenom glasniku.
U zahtevu za izdavanje nalepnice treba navesti lične podatke (ime i prezime, JMBG, datum rođenja, mesto rođenja), podatke o prebivalištu (mesto, poštanski broj, ulica i kućni broj, telefon, e-mail), kao i podatke o lakom električnom vozilu (marka, trajna nominalna snaga elektromotora, najveća konstruktivna brzina, masa praznog vozila).
Uz zahtev se mora dostaviti i tehnička dokumentacija za lako električno vozilo, iz koje se može utvrditi marka vozila, trajna nominalna snaga elektromotora, najveća konstruktivna brzina i masa praznog vozila.
Takođe, uz nju je potrebno dostaviti i fotokopiju ili očitanu ličnu kartu, popunjenu i potpisanu izjavu na posebnom obrascu, ali i dokaz o uplaćenoj naknadi na ime izdavanja nalepnice za laka električna vozila.
U Pravilniku nije precizirano ko je ovlašćen da obavlja ova ispitivanja, niti koliko će koštati “registracija”.
Prilikom obrade zahteva, na tehničkoj dokumentaciji, koja je sastavni deo obavezne dokumentacije, upisuje se serijski broj nalepnice, datum izdavanja, potpis lica koje izdaje nalepnicu, dok će se dijagonalno preko prednje strane stavljati pečat sa oznakom “Izdata nalepnica”.
Krajem jula prošle godine, Vlada Srbije je usvojila Izmene i dopune Zakona o bezbednosti saobraćaja, u kojima se po prvi put pominju i odredbe koje se tiču lakih električnih vozila.
Zakonom je propisano da vozači, pored nalepnice na vozilu, treba da nose prsluk i kacigu, ne smeju imati slušalice u ušima dok voze, prevoziti druge, a za kretanje treba da koriste biciklističku stazu, pešačko-biciklističku stazu ili biciklističku traku ili pak kolovoz dodatno propisanim merama.
Global Digital Clinik