orthoexpert logo

OrthoExpert
Gutenbergova 13,
18000 Niš

+381 60 032 320 9

office-nis@orthoexpert.rs
www.orthoexpert.rs

Pratite nas na Facebooku
Zapratite nas i na Instagramu

OrthoExpert je specijalistička ortopedska ordinacija čiji su stručnjaci iz oblasti ortopedije i traumatologije na raspolaganju pacijentima u Nišu.

Sa ciljem da svetski standardi u oblasti hirurgije ramena i lakta budu dostupni našim pacijentima osnovana je ova vrsta specijalističke ordinacije u Srbiji. OrthoExpert obezbeđuje pacijentima lečenje po visokim standardima, a time se postiže brz oporavak i otklanjanje bolova u predelima ramena, lakta, šake, kuka i stopala.

Dr sci med Dušan Đorđević je specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije. Specijalizaciju iz oblasti ortopedske hirurgije i traumatologije završio je 2010. godine na VMA Beograd, magistrirao je 2013. god a doktorirao 2020. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu.

Doktor se iz oblasti artroskopske i otvorene ortopedske hirurgije i traumatologije usavršao u zemlji i inostranstvu, u trening centrima i specijalizovanim bolnicama.

Artroskopija je minimalno invanzivna metoda koja omogućava detaljan pregled unutrašnjosti zgloba i lečenje.  Koristi se kao dodatna dijagnostička metoda i omogućava izbegavanje velikih otvorenih operacija. Prednosti artroskopije u odnosu na klasičnu operaciju minimalizacija traume tkiva, bolja vidljivost unutrašnjih struktura i raniji oporavak pacijenata. Artroskopiju izvodi ortopedski hirurg edukovan za rad sa artroskopom, optičkim uređajem na čijem vrhu se nalazi kamera sa izvorom svetlosti.

U svakodnevnoj praksi sprovodi dijagnostičke procedure kao i neoperativno i operativno lečenje povreda i degenerativnih oboljenja kolena. Kod oštećenja meniskusa kolena vrši artroskopsko saniranje oštećenja. Vrši rekonstrukcije oštećenih ligamenata kolena artroskopski asistirano i to prednje (ACL) i zadnje ukrštene veze (PCL) kao i unutrašnjeg ligamenta čašice (MPFL). Artroskopski asistirano vrši transplantaciju hrskavice kod manjih defekata na kolenu. Sprovodi primarne i revizione operacije proteze kolena.

Vrši neoperativno i operativno lečenje svih vrsta preloma u nivou zgloba kuka (fractura colli femoris, fractura pertrochanertica) kao i primarne i revizione ugradnje proteze zgloba kuka usled degenerativnog oboljenja (coxarthrosis, necrosis avascularis).

Sprovodi dijagnostičke, neoperativne i operativne procedure u cilju lečenja povreda i oboljenja ramena. Vrši artroskopije ramena u cilju stabilizacije ramena posle iščašenja (luxatio art h/sc) ili oštećenja rotarorne manžetne ramena (rotator cuff tear), uklanjanja subakrobijalne burze (bursitis subacromialis) ili hirurškog lečenja smrznutog ramena (frozen shoulder).

Kod preloma dugih kostiju donjih ekstremiteta (fractura femoris, fractura tibiae) vrši osteosintezu u cilju zarastanja preloma intramedularnim klinom koji omogućava brzu vertikalizaciju samim tim i brz oporavak pacijenta.

Sprovodi hijaloprotektivne (hijaluronska kiselina, hondroitin sulfat) i regenerativne (PRP-trombocitima obogaćena plazma) procedure pod kontrolom ultrazvuka u sve zglobove, tetive i mišiće u cilju lečenja navedenih struktura.