018 226 704
018 238 598


 

Pavla Jurišića – Šturma 7/1,18000 Niš

Škola knjigovodstva “SBC – Centar” dobrodošli u obrazovni centar koji postoji upravo zbog Vas jer Vam nudi 14 različitih kurseva a naš prevashodni cilj jeste da Vam prenesemo znanja kojima raspolažemo i damo mogućnost učenja i profesionalnog razvoja sa maksimalnim i efektivnim učinkom.

1. Škola dvojnog knjigovodstva obuhvata:
– Obuku za samostalno vođenje knjiga po Kontnom okviru za mala i srednja preduzeća i preduzetničke radnje
– Principe i tehniku knjiženja
– Poreski sistem
– Finansijsko knjigovodstvo
2. Škola upravljačkog knjigovodstva za proizvodne delatnosti sa obukom u izradi završnog finansijskog izveštaja
Predavač: dipl.ecc. samostalni licencirani računovođa iz Saveza računovođa Srbije.
Jedina škola dvojnog knjigovodstva u jugoistočnoj Srbiji !!!
PRIPERMA STUDENATA ZA USPEŠNO POLAGANJE ISPITA IZ FINANSIJSKOG I UPRAVLJAČKOG RAČUNOVODSTVA SA GARANCIJOM !!!

 • Škola računara ( MS Windovs, word, excel, power point ) 
  NOVI KURSEVI
  Obuka kandidata iz oblasti
  AUTO CAD, 3D Studio, Java script
 • SBC CENTAR polazi od postulata da je jezik sredstvo u komunikaciji i organizuje kurseve šest svetskih jezika primenjujući modernu metodiku u nastavi prilagodjenu evropskim standardima – interaktivna multimedijalna nastava, razvijanje konverzacijskih sposobnosti polaznika upotpunjeno gramatičkim partijama kao i temama iz opšte kulture
  Neka Vam učenje jezika bude zadovoljstvo i zanimacija- Kurs engleskog jezika za odrasle i poslovni engleski
  – Kurs engleskog jezika za decu
  – Kurs nemačkog jezika i poslovni nemački
  – Kurs španskog jezika
  – Kurs italijanskog jezika
  – Kurs grčkog jezika
  – Kurs francuskog jezika
  – Kurs ruskog jezika 
 • Agencija za vođenje poslovnih knjiga
  Knjigovodstvene usluge od strane visokostručnih, profesionalnih i licenciranih knjigovođa sa dugogodišnjim iskustvomIzvodjenje obuke se vrši u namenski opremljenim kabinetima SBC CENTRA na Delijskom visu. Svakom polazniku škola je obezbedila savremeni računar i besplatnu literaturu. 
  Nakon svakog uspešno završenog kursa dodeljuje se DIPLOMA koju možete iskoristiti kao apsolutno validan dokument pri konkurisanju za posao ili kao dokument potreban za apliciranje za neku od viza stranih zemalja 

  Znanje je primarna vrednost i prednost u globalizovanom svetu.
  AKO STE MOTIVISANI U POTRAZI ZA NOVIM IZAZOVIMA BUDITE SIGURNI DA U SARADNJI SA NAMA VREME RADI ZA VAS !

Dostava hrane u Nišu