Romi širom sveta obeležavaju 8. april kao Svetski dan Roma

Svetski dan Roma
Svetski dan Roma

Svetski dan Roma obeležava 8. aprila, s ciljem da se ukaže na probleme Roma koji su najveća etnička manjina u Evropi.

Širom sveta danas se obeležava Međunarodni dan Roma, dan proslave romske kulture i podizanja svesti o problemima s kojima se Romi suočavaju.

Želimo da upoznate barem kratku istoriju Roma, jer na taj način upoznajete i njihovu zajednicu, njih same, njihovu kulturu, jezik i običaje, kao i način ponašanja unutar šire društvene zajednice.

Istorija Roma je uglavnom nepoznata za šire društvo i mnogi smatraju da je to narod koji nema svoju istoriju i tradiciju. Možda je to jedan od suštinskih problema, što Rome drugi većinski narod, sa kojim ima suživot,  ne prihvata u dovoljnoj meri  u svoju sredinu.

Romi imaju svoju istoriju, jezik, kulturu i običaje.

Romski narod  su pripadnici tradicionalno nomadskog naroda poreklom iz severozapadne Indije koji pripada Indo-Iranskoj jezičnoj porodici. Njihove migracije počinju iz Azije možda još u 13. veku, i otada do 16. veka  naseljavaju  Evropu. Do kraja 20. veka u celom svetu živi više od 12 miliona Roma.

Ime za Rome potiče od reči rom ili manuš = čovek ili Cigani, koje vodi poreklo iz grčkog izraza „Athinganos“, a zatim se u evropskim jezicima menja u raznim varijantama. Nemci su osmislili  ime Zigeuner, mađari – Cigány, italijani – Zingaro i tako redom.  Poreklo  imena tražilo se i kod indijskog plemena „Čangar“.
Romi su narod bez domovine i vlastite političke organizacije. Međusobno su veoma složni i nikada nisu vodili osvajački rat.

romi

Romska porodica može biti patrijarhalna ili matrijarhalna. Karakteristično im je  da se u brak ulaze veoma mladi. Kada je religija u pitanju Romi uglavnom prihvataju veru zemalja  u kojima žive, a očuvano je i verovanje u dobre i zle duhove, i u uroke.

Romi su skloni muzici i u mnogim  zemljama su poznati kao profesionalni muzičari. Instrumentima kojima se služe su prvenstveno violina, pa violončelo, kontrabas i cimbala.

Jezik Roma pripada indijskoj grani jezika u koji je tokom njihove seobe  uključen veliki broj stranih reči.  U severozapadnoj Indiji postoje jezici  kojima je romski jezik srodan.

8. april – Svetski dan Roma

Na prvom međunarodnom kongresu Roma, održanom u Londonu 1971. godine,  za romsku himnu proglašena pesma „Đelem – đelem“ (romski: Išao sam, išao), a ustanovljena je i zastava plavo-zelena boje,  s crvenim točkom u sredini, kao simbolom napretka i pokreta, ali i migracije Roma tokom istorije.

Međunarodni dan Roma  je službeno proglašen 1990. godine  u Serocku u Poljskoj, mestu četvrtog Svetskog romskog kongresa Međunarodne romske unije (IRU). I pored toga što je poslednjih godina mnogo učinjeno na poboljšanju položaja Roma, oni su još uvek najdiskriminisanija društvena grupa u Evropi.

Global Digital Clinik