Projekcija dokumentarnog filma „Violent borders“ i panel diskusija

Foto: EU info kutak

EU info kutak organizuje projekciju filma “Violent Borders”, u utorak, 18. decembra, od 16 časova. Ovaj film je zapravo istraživački dokumentarac o ženama i deci migrantima na Balkanskoj ruti, snimljen u prihvatnim centrima Srbije 2017. godine. Autori su Mikele Ajelo, Đorđo Frušone i Valentina Markoni, mladi frilens novinari” iz Italije.

Nakon projekcije filma, na panel diskusiji će učestvovati:

Đorđo Frušone, jedan od autora filma

Saša Đorđević, fotoreporter – Medijski istraživački centar

Tamara Simonović, izvršna direktorka Grupe za decu i mlade “Indigo”.

Želja autora je bila da dokumentarac da glas ženama i deci, kao najugroženijim kategorijama među migrantima, koji su do marta 2017. godine – prema podacima UNHCR-a – činili polovinu migrantske populacije u Srbiji na putu ka Evropi.

Od početka migrantske krize na Balkanskoj ruti 2015. godine, žene i deca su uglavnom bili odsutni u medijima koji su izveštavali o krizi i zbog toga je cilj ovog filma da publika sazna više o nasilju kojem su ove dve kategorije bile izložene tokom njihovog putovanja kroz zemlje Balkana od strane graničnih policija i krijumčara. Zbog toga je dokumentarac dobio pokroviteljstvo “Amnesty International-a”, iako su autori sami prikupili sredstva za snimanje preko kampanje na crowdfunding platformi “Indiegogo”.

Exe-Net