Preminuo pomoćnik gradonačelnika Niša

Preminuo prof. dr Goran S. Đorđević, redovni profesor Elektronskog fakulteta u Nišu i pomoćnik gradonačelnika Niša za oblast naprednih tehnologija
Preminuo prof. dr Goran S. Đorđević, redovni profesor Elektronskog fakulteta u Nišu i pomoćnik gradonačelnika Niša za oblast naprednih tehnologija

Pomoćnik gradonačelnika Niša za oblast naprednih tehnologija i redovni profesor Elektronskog fakulteta Goran S. Đorđević, preminuo je juče u 55. godini života, nakon duge i teške bolesti.

Prof. dr Goran S. Đorđević rođen je u Nišu 1963. godine. Osnovnu školu „21. maj“ i Gimnaziju „Bora Stanković“ završio je u Nišu, kao nosilac Vukove diplome. Bio je i rezervni oficir za radarsko osmatranje i navođenje od 1983. godine.

Elektronski fakultet upisao je 1983. godine, a završio 1988. godine, kao najbolji i prvodiplomirani student u generaciji i nosilac Srebrne značke Univerziteta u Nišu.

Magistrirao je 1992. godine, a doktorirao 1995. godine na Elektronskom fakultetu u Nišu u oblasti robotike. Od 1988. godine radio je na Elektronskom fakultetu u Nišu, gde je izabran u zvanje redovnog profesora 2006. godine.

Osnovao je i rukovodio Laboratorijom za robotiku i automatizaciju, jednom od vodećih laboratorija u ovoj oblasti u regionu.

Tokom svoje bogate akademske karijere držao je nastavu iz brojnih predmeta u oblasti robotike, mehatronike i automatskog upravljanja na svim nivoima studija, a obavljao je i dužnost šefa katedre za Automatiku na Elektronskom fakultetu.

Kao gostujući profesor držao je nastavu i na Elektrotehničkom fakultetu u Istočnom Sarajevu. Kao autor objavio je dva udžbenika i više od 100 naučnih radova.

Tokom radnog veka stručno se usavršavao na eminentnijim institutima i univerzitetima u inostranstvu, Johns Hopkins School of Biomedical Engineering u SAD – 3 godine, i Fraunhofer IPK Berlin u Nemačkoj – 2 godine.

Tokom svoje karijere ostvario je uspešnu saradnju sa brojnim partnerima, kako u akademskoj zajednici tako i u industriji, u zemlji i inostranstvu: Nemačka, Švajcarske i SAD. Inicirao je i realizovao kao rukovodilac više od deset projekata u okviru međunarodne saradnje, kao i veći broj nacionalnih projekata.

Posebno se isticao ličnom preduzimljivošću i velikom radnom energijom, kao i primenom naučnih dostignuća u kreiranju inovativnih rešenja u industriji u saradnji sa brojnim domaćim i stranim kompanijama.

Promovisao je dostignuća mladih istraživača i jačao njihove preduzetničke sposobnosti na početku njihovih profesionalnih karijera. Ostavio je dubok trag na mnoge uspešne studente i nastavnike sa kojima je sarađivao tokom svoje karijere.Tečno je govorio engleski, a služio se i nemačkim jezikom.

Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja, među kojima je i Plaketa Elektronskog fakulteta u Nišu.

Od 2016. godine obavljao je dužnost pomoćnika gradonačelnika Grada Niša za oblast nauke i naprednih tehnologija.

Komemoracija povodom smrti prof. dr Gorana S. Đorđevića održala se danas na Elektronskom fakultetu u Nišu.

Profesor Goran S. Đorđević biće sahranjen u petak, 8. juna 2018. godine u 14 časova na Novom groblju u Nišu.