Pozitivna diskriminacija Roma za upis u srednje škole?

Pravilnikom za upis u srednje škole je propisano da se podsticajni poeni dodeljuju osmacima romske nacionalnosti

Kao i prethodnih godina Pravilnikom za upis u srednje škole je propisano da se podsticajni poeni dodeljuju osmacima romske nacionalnosti i onima koji su osnovno obrazovanje stekli po programu za odrasle.

Na društevnim mrežama je ovakav Pravilnik izazvao burne reakcije javnosti.

Diskriminacija većine je jedan od komentara
„Diskriminacija većine“ je jedan od komentara na društvenim mrežama Foto: FB printiscreen

“Učenici – pripadnici romske nacionalne manjine upisuju se u školu pod povoljnijim uslovima radi postizanja pune ravnopravnosti u sticanju obrazovanja, na osnovu merila i postupka propisanih pravilnikom”, navodi se u članu 77. u Pravilniku o upisu učenika u srednju školu za školsku 2018/2019 radi postizanja pune ravnopravnosti.

To znači da osnovne škole u Srbiji u saradnji sa Nacionalnim savetom romske nacionalnosti manjine, počev od sedmog razreda, preduzimaju mere kojima informiše roditelje ili druge zakonske zastupnike učenika romske nacionalne manjine o merilima i postupku za upis učenika u srednju školu pod povoljnijim uslovima, u skladu sa ovogodišnjim pravilnikom.

“Učenici koji su prijavljeni za upis pod povoljnijim uslovima polažu završni ispit u skladu sa podzakonskim aktom koji uređuje završni ispit. Broj bodova koji učenici ostvare na osnovu uspeha iz škole i na osnovu završnog ispita, uvećava se za 30% od broja bodova koji im nedostaje do 100 bodova”, navodi se u članu 82. ovog pravilnika.

Osmi razred osnovne škole na kraju školske 2017/2018 godine, prema prvim statistikama, završiće 71.661 učenik dok u srednjim školama ima mesta za 76.064 đaka. Broj slobodnih mesta veći je za 6.14% od broja učenika.

Takođe, učenici koji žive u porodici koja je korisnik novčane socijalne pomoći, broj bodova koji su ostvarili na osnovu uspeha iz škole i završnog ispita uvećava se za 35% od broja bodova koji im nedostaje do 100 bodova.

Nepravdu u tome prepoznaju socijalno ugrožene porodice čiji osmaci ne mogu da računaju na afirmativne bodove za upis u srednju školu zato što su srpske nacionalnosti i završili su osmonovu školu po redovnom programu.

Ipak, prosvetari kažuocenjuju da se romski đaci ne mogu meriti sa većinom vršnjaka jer žive u lošim uslovima i da im se treba pomoći da upišu škole. Cilj ovakvoh pravilnika je da budu ravnopravni sa drugom decom i da se njihovim prijemom ne narušava predviđeni broj učenika u odeljenju. 

Međutim, roditelji kažu da postoje zloupotrebe ovakvih mera.

Problem je, kako ističu na društvenim mrežama, i to što romska deca uglavnom dolaze na nastavu kad treba da uzmu potvrdu o redovnom školovanju da bi ostvarila pravo na socijalnu pomoć, a posle se ne pojavljuju.

Podsetimo, od 2003. godine država pomaže romskim učenicima da upišu srednju školu po povoljnijim uslovima.

Takva praksa sprovodila se prema uputstvu Ministarstva prosvete, a na preporuku zaštitnika građana uređena je Pravilnikom u februaru 2016. godine.

Povoljniji uslovi za Rome utemeljeni u Ustavu i međunarodnim dokumentima koje je Srbija potpisala.

 

Pravilnik je objavljen pre mesec dana u Službenom glasniku.