Gerijatrija Đjoric

Gerijatrijski stacionar “Dr Đorić” odeljenje za produženu negu i lečenje

Gerijatrijski stacionar “Dr Đorić” odeljenje za produženu negu i lečenje, Stacionar za produženu negu i lečenje - Hronični bolesnici - Stara i iznemogla lica - gerijatrija - Palijativno lečenje svih kategorija najtežih bolesnika. 
Psihologija Anima
Agencija Clean

NAJNOVIJE FIRME

Vrtic Meda

NAJNOVIJE VESTI

DEŠAVANJA