Posao za 36 radnika u Kliničkom centru Niš

Posao
Posao za 36 radnika u KC Niš

Klinički centar Niš je 13. juna rapisao oglase za prijem 10 doktora medicine na neodređeno vreme, 2 doktora medicine, specijaliste na određeno vreme, kao i oglase za prijem 24 zdravstvena radnika, medicinska i nemedicinska tehničara i pomoćnika u radni odnos na neodređeno vreme.

Tačnije, prvi oglas je za prijem 9 doktora medicine na specijalizaciji i jednog doktora medicine specijaliste na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom za potrebe Kliničkog centra Niš i to:

  • 1 doktor medicine na specijalizaciji iz kardiohirurgije,
  • 2 doktora medicine na specijalizaciji iz opšte hirurgije,
  • 1 doktor medicine na specijalizaciji iz dermatovenerologije,
  • 4 doktora medicine na specijalizaciji iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije,
  • 1 doktor medicine na specijalizaciji iz pedijatrije i
  • 1 doktor medicine specijalista ginekologije i akušerstva.

Kada je u pitanju oglas za prijem 2 doktora medicine specijaliste u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom, Kliničkom centru Niš su potrebni 1 doktor medicine specijaliste otorinolaringologije i 1 doktor medicine specijaliste anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije.

U oglasu za prijem 24 zdravstvenih radnika, medicinskih tehničara, nemedicinskih tehničara i pomoćnika u radni odnos na neodređeno vreme se precizira da je Kliničkom centru Niš potrebno:

  • 15 medicinskih sestara – tehničara opšteg smera,
  • 4 više medicinske sestre –tehničara opšteg smera i
  • 1 strukovnog sanitarno – ekološkog inženjera.
  • 4 nemedicinska tehničara, odnosno 3 radnika obezbeđenja sa oružjem / stražar i 1 tehnički sekretar

OGLAS za prijem 10 doktora medicine na neodređeno vreme
OGLAS za prijem 2 doktora medicine, specijaliste na određeno vreme
OGLAS za prijem 20 zdravstvenih radnika u radni odnos na neodređeno vreme
OGLAS za prijem 4 nemedicinska tehničara i pomoćna radnika u radni odnos na neodređeno vreme

Prijavljene kandidate ocenjivaće posebno oformljena Komisija koja će na osnovu uvida i prispelu dokumentaciju odabrati one zdravstvene radnike koji ispunjavaju uslove oglasa i koji će ući u uži izbor za prijem u radni odnos.

“Konačnu odluku o izboru kandidata za prijem zdrastvenih radnika u radni odnos doneće direktor Kliničkog centra na osnovu izveštaja Komisije”, piše u oglasu za prijem zdravstvenih radnika KC Niš.

Obaveštenje o terminu za obavljanje razgovora prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa sa Komisijom biće  objavljeni na internet prezentaciji KC Niš.

Kandidati koji ne budu izabrani neće biti posebno obaveštavani o rezultatima oglasa.

Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objavljivanja oglasa na portalu Nacionalne službe za zapošljavanje.

tiffany production