Posađeno 1.500 stabala u Spomen – parku Bubanj u Nišu

bubanj

U subotu 19. marta SBB fondacija je zajedno sa udruženjem Eko Gerila Niš posadila 500 sadnica hrasta kitnjaka, po 200 stabala belog jasena, poljskog jasena, graba i srebrolisne lipe, kao i po 100 stabala sitnolisne lipe i divljeg kestena u okviru Spomen – parka Bubanj u Nišu.

Ovo je nastavak velikog projekta SBB fondacije koji se sprovodi na ukupno 16 odabranih lokacija u celoj Srbiji, u okviru kojih će se zasaditi oko 13.000 stabala. Do sada je zasađeno preko 11.000 stabala na 13 lokacija u celoj Srbiji.

„Zadovoljstvo mi je da i u ovoj godini nastavljamo veliku akciju pošumljavanja SBB fondacije. Drago mi je da što je moj grad Niš danas dobio 1.500 sadnica, a posebno sam ponosna što su u akciji učestvovale naše porodice, a doprinos su dale i moje kolege iz SBB kompanije. Verujem da svakoga dana ličnim primerom možemo motivisati druge da čine dobra dela i menjaju svet na bolje“, rekla je Miljana Dinčić, menadžerka SBB prodajnog mesta u Nišu.

Akcijom pošumljavanja koju sprovodi širom Srbije, SBB fondacija želi da doprinese čistijem vazduhu, sprečavanju negativnih efekata klimatskih promena, nestanka staništa ugroženih vrsta i dostizanju evropskog standarda pošumljenosti od 40% do 2030. godine, koji je važan za uspešnu borbu u zaštiti životne sredine.