Otvorena izložba likovne kolonije Kamenički Vis 2020 u Galeriji NKC-a

izložba likovne kolonije

Izložba likovne kolonije Kamenički Vis 2020- Niš, pod nazivom Festival klasične interaktivne nauke i umetnosti -JUVID, otvorena je u Galeriji niškog kulturnog centra.

Autori izložbe, Julija Petković i Goran Ostojić Vid, smatraju da uloga umetnika u društvu može biti presudna za opstanak čitavog naroda i države. Kreativna geneza različitih umetnosti i nauke obnavlja izvornu potrebu za očuvanje prirode, zdravlja i života na planeti. 

Festival kolonija klasične interaktivne umetnostii nauke uspostavlja modalitet sinteze stvaralačkog čina i ovog inventivnog pristupa, koji nam omogućava slobodno promišljanje van robovlasničkog sistema vrednosti.

Različiti umetnici, slikari, glumci, pisci, naučnici i publika na ovoj koloniji festivalu ostvarili su sadržajnu razmenu iskustva i znanja gde su definisali originalne matrice intelektualnih veština preoblikovanja jednog sadržaja u drugi stvarajući novu vrednost interaktivnog kreativnog promišljanja koji prožima sve aspekte svakodnevnog života.

Dostava hrane u Nišu