Omogućena registracija motocikla na samo mesec dana

Motocikli će moći da se registruju i na jedan mesec
Motocikli će moći da se registruju i na jedan mesec

Vozači motocikala u Srbiji moći će da registruju svoje dvotočkaše samo na mesec dana godišnje, ako to žele, novina je nedavno izmenjenog Zakona o bezbednosti saobraćaja.

Izmena u zakonu je omogućila da vlasnici ili korisnici motocikala registraciju dobiju na period koji ne može biti kraći od jednog meseca, a vozači su dužni da vrate registarske tablice u roku od godinu dana od dana isteka važenja registracione nalepnice.

Motociklisti su se do sada žalili da plaćaju registraciju za celu godinu, a voze motore svega nekoliko meseci godišnje, najviše tokom leta.

Na pitanje kada se može očekivati da ova novina zaživi, u MUP-u kažu da će “primena početi nakon neophodnih izmena u softveru za registraciju vozila”.
 
Troškovi koji se plaćaju prilikom registracije vozila, navode, zavisiće od vrste registracije kao i vozila.
 
“Za motocikle i teške tricikle, prilikom upisa vozila u jedinstveni registar, kao i prilikom produženja registracije vozila, pored ostalih naknada, plaća se porez na upotrebu motornih vozila za period od jedne godine u iznosima propisanim zakonom”, kažu u MUP-u.
 
Napominju i da se prilikom upisa u jedinstveni registar i produženje registracije za motocikle plaća komunalna taksa za držanje vozila čiju visinu propisuju opštine u Srbiji i to na period od godinu dana.
 
Za mopede, lake tricikle, lake četvorocikle i otvorene teške četvorocikle, prilikom upisa u jedinstveni registar vozila i produženja registracije, kažu, ne plaća se porez na upotrebu motornih vozila i komunalna taksa za držanje vozila.
 
Global Digital Clinik