dogovor

Statisticka obrada podataka

1 of
Prethodna Sledeća

Detalji Oglasa

Opis Oglasa

Nudim usluge statisticke obrade podataka i interpretaciju dobijenih rezultata.
Ukoliko postoji potreba za tim, radim: konsultacije u izradi nacrta istrazivanja i konstrukciji instrumenata za istrazivanje, kao i unos podataka.
Od statistickih analiza, radim:
Deskriptivnu statistiku (AS, SD, Min, Max, Medijana,…)
Preliminarne analize (testovi normalnosti distribucije podataka, provera pouzdanosti merne skale)
Neparametarske testove (Hi-kvadrat, Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis test, Wilcoxon test ranga, Friedman test)
Parametarske testove (T-test, ANOVA, korelaciona analiza, regresiona analiza – logisticka i visestruka)
Psihometrijsku analizu mernih instrumenata – izracunavanje parametara pozdanosti, diskriminativnosti, infit i outfit, tezina stavke, diferencijalno funkcionisanje ajtema…
Izvestaj koji dobijate sadrzi: opis primenjenih statistickih metoda, softvera koji je koriscen, tabelarni/graficki prikaz i interpretaciju rezultata. Izvestaj je kompletno formatiran, tako da moze da se direktno kopira u rad, nema potrebe da se dodatno doradjuje.
Usluge nudim za sve vrste radova: seminarskih, diplomskih, specijalistickih, subspecijalistickih magistarskih, doktorskih ili bilo kojih naucno-istrazivackih radova.
Od programa koristim SPSS, Blaise, Winsteps i Excel.
Posedujem zavidno, dugogodisnje iskustvo rada u naucno-istrazivackoj instituciji na polju statistike i analitike.
Cena je povoljna (zavisi od kompleksnosti analiza, obima i rokova) i podlozna je dogovoru.
Pisite mi na: statisticka.obrada.analiza@gmail.com
Sajt: www.statisticka-obrada.rs