matematika47
matematika47 Nije verifikovan nalog

Član od  27/07/2018

Nije dosupan
Profili Društvenih mreža

Profesor matematike, višegodišnje iskustvo u edukaciji. Oblasti: Matematička analiza, Diskertna matematika, Analitička geometrija i linearna algebra, Verovatnoća statiska, Poslovna statistika, Finansiska i Aktuarska matematika.