Obuka iz primene plivanja za osobe sa invaliditetom. Edukacija mladih nezaposlenih ljudi

Obuka iz primene plivanja za osobe sa invaliditetom
Foto: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Obuka iz primene plivanja za osobe sa invaliditetom pokrenuta je na niškom Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja. Realizuje se u okviru projekta “Adaptivna fizička aktivnost i sport – mladi za mlade”.

Obuka iz primene plivanja za osobe sa invaliditetom podrazumeva teorijsku nastavu i praktične vežbe. Teorijska predavanja održana su u amfiteatru Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu, dok se praktične vežbe realizuju na bazenu sportskog centra Čair u Nišu.

Ovo je peta aktivnost projekta. Njoj su prethodile aktivnosti 3. i 4. koje su podrazumevale pripremu odgovarajućih trenažnih materijala i metodologija za primenu plivanja, funkcionalnog treninga i kardio fitnesa kod osoba sa invaliditetom

Zadovoljni smo kako se obuka odvija i zalaganjem učesnika, mladih nezaposlenih osoba i njhovom željom da steknu nova znanja i da se usavršavaju iz oblasti fizičkog vežbanja osoba sa invalidtetom” ističe prof. dr Bojan Jorgić, menadžer projekta.

Foto: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

U ovoj aktivnosti učestvuje 18 mladih nezapolenih osoba sa teritorije nišavskog okruga

Oni stiču znanja o paraplivanju, Halliwick metodi plivanja. Ona omogućava osobama sa invaliditetom da lakše nauče da se kreću po vodi i da nauče da plivaju. Uče i o plivačkim tehnikama kraul, leđno, prsno i delfin. Kao i o načinu njihove modifikacije u primeni kod osoba sa različitim oblicima fizičkog invaliditeta kao što su paraplegija, kvadriplegija, amputacije, hemipareza, cerebralna paraliza itd. Takođe i kod osoba sa oštećenjem vida.

[irp]

Na praktičnim vežbama učesnici pri učenju i savladavanju elemenata plivačkih tehnika i načinu njihove modifikacije koriste savremenu opremu za plivanje. To su lopatice, daske, peraja, pojasevi za plivanje itd. Oprema je nabavljena u okviru projekta.

“Nakon aktivnosti broj 5. sledi aktivnost broj 6. Ona podrazumeva da učesnici projekta svoja teorijska i praktična znanja iz plivanja provere u praksi. To će učiniti u direktnom radu sa osobama sa invaliditetom” kaže prof. dr Marko Aleksandrović.

Po završetku 5. i 6. aktivnosti planirane su praktična radionica i dan otvorenih vrata koje imaju za cilj razmenu dobre prakse. Tada će i projekat biti predstavljen svima zaintersovanim za rad sa osobama sa invaliditetom i šire.

Global Digital Clinik