Posao dobija 400 Nišlija

Niš
Foto: Grad Niš

Niškim preduzetnicima i građanima dodeljena su sredstva za zapošljavanje novih radnika, samozapošljavanje i programe sticanja praktičnih znanja.

Grad Niš i Nacionalna služba za zpošljavanje su za ove namene izdvojili više od 72 miliona dinara.

Na ovaj način je u mere zapošljavanja uključeno više od 400 građana.

Global digital clinic