Niški Dom zdravlja obnovio vozni park sa 10 polovnih automobila

10 automobila za potrebe Doma zdravlja Niš
10 automobila za potrebe Doma zdravlja Niš

Posle više od 20 godina niški Dom zdravlja obnovio je svoj vozni park, a polovni automobili marke “fiat” dopremljeni su u garažu ove zdravstvene ustanove 12. aprila.

“Radnici Doma zdravlja Niš su izuzetno zadovoljni jer je obnovljen vozni park sa 10 automobila i time omogućena kvalitetnija zdravstvena zaštita na terenu i bolji uslovi rada za terenske medicinske radnike”, kaže direktor niškog Doma zdravlja Niš, Milorad Jerkan.

Foto: Dom zdravlja Niš

Na tenderu javne nabavke 9. marta stigle su ponude firmi, a u roku od 25 dana odabrana je najpovoljnija za naručioca i koja je prodala Domu zdravlja u Nišu 10 polovnih automobila na lizing.

Podsetimo, Dom zdravlja poseduje ukupno 60 automobila, a pre dve godine ova zdravstvena ustanova je zahvaljujući donaciji Grada Niša dobila četiri nova vozila za terenski rad.

Podmlađivanjem voznog parka lekari niškog Doma zdravlja lakše će doći do pacijenata koji zdravstvenu uslugi i pomoć moraju da dobiju kod kuće.

To znači da će Kućna nega moći da obilazi nepokretne i stare u krugu od 40 km od Niša, ali su napokon sagledane i druge službe Doma zdravlja koje zahtevaju terenski rad (za patronažne sestra, za potrebe integrisanog informacionog sistema u mabulantama na seoskom području, za akcije u zdravstvenim stanicama izvan grada itd.)

Foto: Dom zdravlja Niš

Poslednja akcija Službe za zaštitu odraslih Doma zdravlja bila je pre nekoliko dana u zdravstvenoj stanici Medoševac kada su svi posetioci akcije mogli besplatno da provere nivo šećera u krvi i da dobiju onformacije o značaju prevencije ranog otkrivanja šećerne bolesti i time spreči nastanak brojnih komplikacija.

Sledeći terenski rad medicinskih radnika je u nedelju, 15. aprila u selu Leskovik.

Istog dana medicinske ekipe Doma zdravlja pružiće zdravstveno socijalno podršku pacijentima na području Gradske opštine Medijana.

Služba za kućno lečenje, medicinsku negu i palijativno zbrinjavanje će u periodu od 9 do 13 časova obavljati EKG preglede i određivanje šećera u krvi pacijenata.

Global Digital Clinik