psiho centar MM

Psiho centar MM
Patrisa Lumumbe 26, 18000 Niš

069/12-98-136
018/276-943

psihocentarmm@gmail.com
www.psihocentarmm.com

Pratite nas na Facebook-u
Zapratite nas na Instagramu

 

“Psiho centar MM” je specijalistička ordinacija iz oblasti neuropsihijatrije sa dugogodišnjim kliničkim iskustvom u radu sa osobama sa psihološkim i neurološkim problemima.

Pored psihijatara (za decu i odrasle), neuropsihijatra i neurologa (za decu i odrasle) naš tim upotpunjuju pedijatri za razvojno praćenje dece, neurofiziolozi, psiholozi, logopedi, defektolozi.                                             

Cilj nam je da klijentima pomognemo, pružimo podršku u prevazilaženju teških životnih okolnosti. Primenjujemo različite psihoterapijske modalitete koje kombinujemo sa farmakoterapijom u cilju lečenja, ali i prevencije razvoja težih oblika psihičkih smetnji. Kod lakših problema ponekad je dovoljno nekoliko razgovora, bez potrebe davanja lekova. Kod težih problema potrebno je duže vreme da bi se uz pomoć lekova, redovnih kontrola i psihoterapije, ponovo uspostavilo stanje psihičke ravnoteže.

Pružamo preventivne, dijagnostičke (EEG, psihotest) i terapijske usluge klijentima u vidu individualnog i grupnog psihoterapijskog i savetodavnog rada uz primenu farmakoterapije. Populacije sa kojima radimo su deca, adolescenti, odrasli, seniori i sve stigmatizovane i marginalizovane grupe.

Bavimo se razvojnim praćenjem dece, dijagnostikom i različitim terapijskim modalitetima raspoloživi su za decu sa problemima iz autističnog spectra, deci sa problemima pažnje i hiperaktivnosti (ADHD), usporenog govornog- jezičkog i psihomotornog razvoja,deci koja imaju poteškoće u izgovaranju glasova, tikove ili mucanje. Omogućavano i podršku kod poteškoća u učenju i savladavanju školskih veština, disleksije, disgrafije , kao i prevenciju školskog neuspeha, psihološke pripreme pre upisa u osnovnu školu…

Usluge u Psiho centar MM

 • Specijalistički psihijatrijski pregled odraslih
 • Specijalistički psihijatrijski pregled dece i adolescenata
 • Razvojno praćenje dece
 • Neurološki pregled dece
 • Neurološki pregled odraslih
 • Farmakoterapija
 • Psihoterapija
 • Savetovalište za mlade
 • Predbračno savetovalište
 • Porodično i bračno savetovalište
 • Partnersko savetovalište
 • Lečenje seksualne disfunkcije
 • Lečenje bolesti zavisnosti
 • Prevencija i rano otkrivanje psihoza
 • Savetovanje osoba sa problemima polnog i rodnog identiteta
 • Psihološko testiranje
 • Profesionalna orijentacija
 • Veštačenje
 • Kućne posete
 • Logopedski tretmani i stimulacija govorno-jezičkog razvoja
 • Defektološki tretmani
 • Psihološka priprema za prvi razred osnovne škole
 • Savetodavni rad sa roditeljima
 • Profesionalna orijentacija

Radimo samo ono što najbolje znamo – psihijatriju, neurologiju i razvojno praćenje dece – uz naše saradnike psihologe, logopede i defektologe. Diskretni,  pouzdani, profesionalni.