Ministarstvo odbrane potvrđuje: Dug Grada Niša i kamate postoje i još uvek nisu regulisane

ministarstvo odbrane
Foto: N1

Ministarstvo odbrane je u svom zvaničnom odgovoru potvrdilo sve navode Nacionalne koalicije za decentralizaciju o dugovanju Niša.

Nacionalna koalicija za decentralizaciju je 3. avgusta 2020. uputila zahtev Ministarstvu odbrane da objavi sve informacije i na taj način potpuno razjasni javnosti pitanje duga Grada Niša u vezi sa oduzetim zemljištem niškog aerodroma. “Kako je Ministarstvo optužilo NKD da iznosi „lažne vesti“, smatrali smo da je ovo najbolji način da javnost sazna istinu” kažu oni. Nakon više od mesec dana od podnošenja zahteva, kada su svi zakonski rokovi probijeni, NKD je dobio odgovor bez prateće dokumentacije.

NKD već više od dve godine skreće pažnju na činjenicu da je dugovanje Grada Niša i dalje aktuelno, iako je Grad Niš besplatno poklonio zemljište Republici, zemljište za koje je deo duga već isplaćen. Inače, zapuštena livada koju je Grad kupio 2010. godine za veliki novac u međuvremenu je postala međunarodni aerodrom sa najvećim rastom u Evropi u 2017. godini (dok je bio gradski). Takođe smo upozoravali da će počev od 29. jula 2020. početi da se računa i dnevna kamata u visini od 6.313 evra ukoliko se ovaj dug ne reši do tada. Zbog ovih navoda nas je Ministarstvo opomenulo da „iznosimo lažne vesti“.

Ministarstvo odbrane poslalo zvaničan odgovor kojim potvrđuje sledeće:

  • Da su obaveze Grada u vezi sa aerodromskim zemljištem (koje mu je Republika oduzela) samo „delimično izvršene“ i to postupanjem gradskih vlasti iz januara 2012. godine kada je više od 5 hektara zemljišta Republika već dobila od Grada Niša. Dakle, Ministarstvo potvrđuje da dugovanje i dalje postoji.
  • Da postoji kamata od 6.313 evra dnevno koja počinje da se zaračunava od 29. jula 2020. godine.
  • Da je dug delimično servisiran jedino u periodu prethodne vlasti i da su sve gradske vlasti u Nišu od 2012. do preuzimanja aerodroma 2018. godine potpuno zanemarivale pitanje ovog dugovanja.
  • Da postoji Zaključak Vlade od 20. septembra 2018. kojim je „preneto pravo svojine nad nepokretnostima“ na Republiku Srbiju (reč je o zemljištu niškog aerodroma), i da je tada predviđeno donošenje „posebnog zaključka Vlade“ kojim će se regulisati dugovanje Grada Niša. Dakle, reč je o regulisanju, a ne „brisanju“ duga kako su najavljivale lokalne vlasti dok su pravdale otimanje aerodroma. Taj „poseban Zaključak Vlade“ nikada nije donet, iako je Ministarstvo odbrane lažno tvrdilo u svom saopštenju za javnost od 31. jula da jeste. Takođe, Zaključak Vlade od 20. septembra 2018. na koji se poziva Ministarstvo i dalje nije dostupan javnosti, pa će NKD insistirati da se i taj Zaključak objavi.
  • Da je Ministarstvo odbrane tek nakon dobijanja zvaničnog zahteva od NKD u avgustu ove godine, a više od dve godine od otimanja aerodroma u Nišu, pokrenulo inicijativu pred republičkom Direkcijom za imovinu za rešavanje navedenog pitanja, a u vezi sa eksproprijacijom zemljišta koju je Grad Niš trebalo da uradi kako bi otplatilo dug za zemljište. Dakle, jasno je da će Ministarstvo odbrane insistirati na eksproprijaciji zemljišta za svoje potrebe, a da je trenutno to i dalje ugovorna obaveza Grada Niša.

Zabrinjava ćutanje gradskih vlasti u Nišu o ovom pitanju koje traje već 18 meseci.

Poslednja izjava gradskih zvaničnika na ovu temu zabeležena je 5. 2. 2019. godine kada je tadašnji Gradonačelnik Niša izjavio da je u toku „postupak oslobađanja obaveza koje je grad imao prema Ministarstvu odbrane“. Ministarstvo saobraćaja je samo tri nedelje kasnije demantovalo Gradonačelnika i potvrdilo da neće biti praštanja duga 28. februara prošle godine. Od tog trenutka, kao po naređenju, niti jedan gradski zvaničnik nije dao nikakvu izjavu, niti pokrenuo bilo kakav proces zaštite interesa Grada Niša, koji u ovom trenutku više nije u posedu zemljišta više od dve godine, ali koji zvanično ima ogromna dugovanja prema Republici Srbiji u vezi sa tim istim zemljištem.

Podsećamo gradske vlasti u Nišu da, ukoliko ne preduzimaju nikakve korake u vezi sa ovim pitanjem zbog naredbi iz „centrale“, ozbiljno krše član 12. Ustava Republike Srbije kojim je lokalna samouprava definisana kao „ograničenje državne vlasti“ i koja podleže samo nadzoru ustavnosti i zakonitosti.

 

Grad Niš je zemljište kupio 2010. godine i preuzeo obavezu da u narednih 10 godina isplati dug Ministarstvu kroz eksproprijaciju zemljišta i stanove za vojsku. Reč je o aerodromskom zemljištu koje je oduzeto gradu 2018. godine u brzopletom i nekompetentno vođenom procesu republičkih vlasti koje su ga otele bez ikakve nadoknade zajedno za niškim aerodromom. To je učinjeno u jeku koncesije Aerodroma Nikola Tesla i povećanog pritiska Air Serbia da se zaštiti njihov položaj na tržištu, tvrdi NKD.

Izvor: Nacionalna koalicija za decentralizaciju

Dostava hrane u Nišu